Hoitajien työn helpottuminen digipalveluiden myötä

helmikuu 3, 2021

Koronan kiihtyessä ja tartuntojen lisääntyessä terveydenhuollon digipalveluiden tärkeys kasvaa entisestään. Turhia kontakteja sekä potilaskäyntejä tulisi välttää viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tämä tuo oman haasteensa terveydenhuollolle, kun koronatartunnat rajoituksista ja turvavälien noudattamisesta huolimatta lisääntyvät eikä viruksen leviämistä voida estää. Hoitajaresurssien rajallisuuden takia ei hoitajien työaikaa kannata käyttää puhelintyöhön, kun hoidon tarpeen arvio ja hoitoonohjaus voidaan digitalisoida.

Digitalisaatio on muuttanut perinteisiä toimialoja ja luonut uudenlaisia vaihtoehtoja terveydenhuollon palveluille, joiden avulla terveyskeskukset pystyvät uudistamaan toimintatapansa sekä kohdentamaan resurssinsa oikein. Lisäksi palveluiden digitalisointi auttaa terveyskeskuksia kohtaamaan haasteet myös viruskaaoksen keskellä ja samalla hoitajien työtä voidaan helpottaa monella eri tavalla.

Digipalvelut tehostavat hoitajien ajankäyttöä

Klinikin ratkaisu hyödyntää tekoälyä hoidon tarpeen arvion teossa. Lääketieteellinen tekoäly tunnistaa hoidon kiireellisyyden, tekee alustavan arvion ja ohjaa sitten potilaan suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Näin ollen tekoälyn tekemän tulkinnan avulla potilaan hoidon suunnittelu on helppoa, joka myös vähentää hoitajien työtaakkaa, kun hoitopolun ensivaiheet digitalisoidaan. Sairaanhoitaja Milla Revonkoski kertoo, kuinka digipalvelut nopeuttavat sekä hoitoonohjausta että itse hoitoprosessia, jonka ansiosta Lohjan terveysasemalla voidaan tarjota potilaille parasta mahdollista palvelua.

Klinikin ratkaisun avulla voidaan myös arvioida koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Tekoäly auttaa arvioimaan hoidon tarpeen ja tunnistaa suoraan, voidaanko potilas tavata kasvotusten vai ohjataanko hänet koronatestiin tai muuhun hoitoon ilman kontaktia. Yhteydenotto on helppoa ja tarpeen vaatiessa potilasta voidaan myös suoraan kehottaa välttämään kontakteja ja pysymään kotona. Samalla tartuntavaara laskee ja hoitajien aika voidaan käyttää tehokkaammin niiden potilaiden hoitoon, jotka hoitoa ensisijaisesti tarvitsevat.

Digipalvelut vapauttavat hoitajia puhelintyöstä

Digipalvelut säästävät ammattilaisten aikaa siirtämällä potilaiden yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lohjan pääterveysasemalla digipalvelut ovat tehostaneet hoitajien työtä, jossa ennen suurin osa työstä koostui puhelimeen vastaamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisestä. Kun nämä ensivaiheet digitalisoitiin, hoitajien aika ei kulu enää turhaan puhelimessa ja hoidon välivaiheet vähenivät merkittävästi.

Asiakkaan yhteydenotto tapahtuu verkossa ja sen voi aloittaa helposti kotona omaa puhelinta tai tietokonetta käyttäen mihin aikaan tahansa. Asiakkaat pystyvät tiivistämään olennaiset asiat verkkolomakkeelle, mutta myös kuvailemaan oireitaan tarkemmin kuin puhelimen välityksellä. Lisäksi asiointi verkossa voi laskea oireiden kuvailemisen kynnystä. Joskus oireet voivat olla niin kiusallisia, että niistä kertominen edes lääkärille voi tuntua hankalalta. Verkon kautta myös nämä niin kutsutut nolot oireet voi avata matalammalla kynnyksellä, kun potilas voi aluksi kuvailla ne kirjoittaen. Näiden selkeiden esitietojen perusteella hoitajien on myös helpompi arvioida, milloin potilas tarvitsee hoitoa vai riittääkö esimerkiksi apteekissa käynti vaivan ensihoitoon.

Digipalvelut parantavat hoitajien työtyytyväisyyttä

Palveluiden digitalisointi vähentää terveysalan ammattilaisten työn kuormittavuutta, kiirettä ja stressiä. Kun hoitoonohjaus tapahtuu tekoälyn alustavan arvion kautta, työolosuhteetkin rauhoittuvat. Näin kyselyitä tulee vähemmän puhelinlankoja pitkin ja asiakastyytyväisyys kasvaa, kun potilaat voidaan ohjata suoraan oikeanlaiseen hoitoon. Tyytyväisemmät asiakkaat edistävät hoitajien työtyytyväisyyttä!

Digipalvelut edistävät hoitajien työturvallisuutta

Digipalveluita käytettäessä oireiden sekä vaivan kiireellisyyden arvio tapahtuu verkossa, joka on erityisesti koronapandemian aikana välttämätöntä. Jos potilas ohjataan vastaanotolle, hoitajilla ja lääkäreillä on jo verkon välityksellä tarkempaa tietoa oireista. Näin potilas pystytään suoraan ja virusturvallisesti ohjaamaan oikeanlaiseen hoitoon. Jos kyseessä on altistuminen tai epäilty koronavirustartunta, potilas pystytään myös tehokkaasti ohjaamaan suoraan koronatestiin. Silloin potilasta ja samassa taloudessa asuvia voidaan kehottaa pysymään kotona ja välttämään kontakteja. Kaikki nämä toimenpiteet tekevät hoitajien ja muiden terveysalan ammattilaisten työstä turvallisempaa näinä haastavina aikoina. Jotta paluu normaaliin olisi mahdollista, tekoälyn hyödyntäminen ja palveluiden digitalisoiminen terveydenhuollossa on välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa.

 

 Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.

"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki