Keski-Pohjanmaan Soite hyödyntää ensimmäisenä keinoälyä päivystyksen hoidon tarpeen arvioinnissa

Seidi Erätuli Klinikiltä (vas.) ja Tanja Salo Soitesta olivat molemmat puhujina Tulevaisuuden Sairaala -tapahtumassa 15. maaliskuuta. Kumpikin heistä painottaa palvelun turvallisuutta. Päivystysyksikkö saa tiedot vaivasta käyttöönsä vasta, kun asiakas saapuu paikalle, ja tekstiviestit kulkevat salattuina. Kuva: Jaana Tapio

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on mukana pilotissa, jossa kokeillaan Klinikin asiointipalvelua myös päivystyksessä. Tekoäly ohjaa potilaan hoitoon oikeaan paikkaan. 

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten 78 000 asukasta Keski-Pohjanmaalla pystyy nyt panemaan kaiken terveysasiointinsa vireille verkossa. Oli sitten kyse kiireettömästä tai päivystyksellisestä vaivasta, Soiten nettisivujen Oireapu-palvelun algoritmi tekee ensimmäisen kartoituksen vaivasta ja ohjaa potilaan oikeaan paikkaan.

”Jos oireet viittaavat päivystykselliseen vaivaan, ohjelma antaa ohjeen soittaa, tulla paikalle päivystykseen tai soittaa hätäkeskukseen. Kun potilas saapuu, ammattihenkilö tekee vielä lain vaatiman hoidon tarpeen arvion. Algoritmin ensiarvio toimii sairaanhoitajan tukena”, kertoo sairaanhoitaja Tanja Salo Soitesta.

Toinen asia, mihin palvelusta toivotaan apua, on hoitopolkujen selkiyttäminen.

Mikäli oireet viittaavat ei-päivystykselliseen vaivaan, potilaaseen ollaan yhteydessä terveyskeskuksesta 1–2 arkipäivän kuluessa.

Salon mukaan toiveena on, että palvelun myötä hoitajien aikaa pystytään keskittämään ruuhkautuneesta puhelinpalvelusta enemmän itse hoitotyöhön. Aikaa säästyy myös siinä, että potilaan tekemät oirekuvailut voidaan suoraan kopioida potilaskertomukseen.

Toinen asia, mihin palvelusta toivotaan apua, on hoitopolkujen selkiyttäminen.

”Meillä potilaat tulevat usein suoraan päivystyksen luukulle, vaikka oireet eivät viittaisi päivystykselliseen vaivaan. Toivomme, että palvelu auttaa ohjaamaan potilaita suoraan oikeaan paikkaan.”

Asiointia 24/7

Potilaan kannalta palvelun hyöty on, että asioinnin voi aloittaa omalla kotisohvalla ympäri vuorokauden. ”Toivomme, että Oireapu vähentäisi potilaan epävarmuutta ja epätietoisuutta ja hoitoon pääsy helpottuisi, kun ei tarvitse odottaa puhelinjonossa”, Salo kertoo.

Pilotti on ollut toiminnassa vasta muutaman viikon, mutta kiinnostus sitä kohtaan on jo ollut runsasta. Koko Suomessa Klinikin sähköinen asiointipalvelu on käytössä jo yli 80 terveyskeskuksessa, ja yli 600 000 suomalaista on palvelun piirissä.

“Tähän mennessä olemme toimineet perusterveydenhuollossa ja suunterveydenhuollossa, ja nyt haluamme selvittää, miten ratkaisu toimii päivystyksen puolella”, kertoo Klinikin asiakkuuspäällikkö Seidi Erätuli.

Erätulen mukaan Oireavun idea päivystyksellisissä vaivoissa on sama kuin Klinikin sähköisessä asiointipalveluissa ylipäänsä: potilaan ei tarvitse asiointia aloittaessaan tietää, onko vaiva kiireellinen vai ei, vaan algoritmi ohjaa hänet oikeaan paikkaan.

”Erona on se, että päivystyksellisessä vaivassa potilasta kehotetaan itse hakeutumaan hoitopaikkaan, kun taas muissa vaivoissa hoitohenkilökunta ottaa yhteyttä”, Erätuli kertoo.

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on vuoden 2017 alussa toimintansa aloittanut maakunnallinen kuntayhtymä, joka liittää yhteen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Soiten alueella sijaitsee 10 kuntaa, joiden asukasluku on noin 78 000 henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle.