Tekoälyyn pohjautuva kuvantunnistus tuo tehokkuutta terveydenhuoltoon

Jukka Happonen teki HUS:n tekoälypäivillä tuttavuutta Pepper-humanoidirobotin kanssa.

Klinik näkee paljon potentiaalia tekoälyyn pohjautuvassa vaivan kuvantunnistuksessa osana oirekartoitusta.

Klinik osallistui maaliskuussa HUS:in tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta käsittelevään seminaariin, jossa tuotiin esille muun muassa tekoälyn uusia mahdollisuuksia terveydenhuollossa. Klinik on vahvasti mukana kehittämässä uusia keinoja terveydenhuollon tehostamiseen.

”Käytännössä tekoälyyn pohjautuva kuvantunnistus voisi olla apuna esimerkiksi tunnistamassa kuvaa luomesta. Tekoäly voi siten helpottaa ammattilaisen työtä”, kertoo HUS:n tapahtumassa mukana ollut Klinikin tuotepäällikkö Jukka Happonen.

Selvät tapaukset voisi kuvantunnistuksen perusteella hoitaa ilman, että potilaan pitää edes fyysisesti tulla vastaanotolle, ja joissakin tapauksissa sen avulla voidaan välttää turhia lääkärikäyntejä, kun pystytään riittävällä varmuudella kertomaan, ettei oire vaadi jatkotoimenpiteitä vaan pelkkää seurantaa.

 Toinen seminaarissa vahvasti esiin noussut teema oli mielenterveysongelmien tunnistaminen tekoälyn avulla.

”Terveysasemilla käytössä oleva sähköinen asiointipalvelumme tunnistaa jo nyt stressiä ja ahdistusta jossain määrin, mutta palvelua voisi laajentaa. Psykiatrian ja keinoälyn yhdistämisellä on laajoja mahdollisuuksia”, Happonen sanoo.

HUS:n Tekoäly ja virtuaalinen todellisuus erikoissairaanhoidossa -seminaari järjestettiin tänä keväänä toista kertaa. Sairaanhoitajille, lääkäreille, terveydenhuollon vaikuttajille ja StartUp-yrityksille suunnattu seminaari on saavuttanut huiman suosion alan toimijoiden keskuudessa. #HUSAIVR18