Intelligenta lösningar för vårdstyrning

Klinik Healthcare Solutions är ett vårdteknologiföretag som producerar kliniskt hållbara lösningar och tjänster för att identifiera tillstånd och vårdbehov, kundsegmentering och styrning av patientflödet.

Alla borde enkelt och snabbt kunna ta reda på vad de symptom och krämpor de eventuellt har innebär och vad som borde göras åt saken.

Ur en vilja och förmåga att svara på den utmaningen föddes Klinik Healthcare Solutions.

Otaliga möjligheter till bättre hälsovård

Kliniks artificiella intelligens ger en snabb och exakt medicinsk analys på basen av de symptom som användaren anger. Systemet identifierar användarens tillstånd och ger tydliga instruktioner om fortsatt vård.

Klinik

Identifikation av patienters tillstånd och vårdbehov.

Klinik Pro

Mångsidig styrning av patientflödet.

Klinik Flex

Specifika lösningar som är lämpade för enskilda klienters behov.

Våra kunder är över 900 privata och kommunala hälsovårdsenheter och tjänsteproducenter.

Vårt team

Bakom företaget och i det operativa teamet på Klinik Healthcare Solutions finns yrkeskunniga och drivna männikor inom medicin, mjukvaruutveckling och hälsoteknologi — människor som vill göra upprätthållandet av hälsa och vård av sjukdom lättare men också förnya hela branschen både i Finland och internationellt.