Klinik.fi – Identifikation av patienters tillstånd och vårdbehov

Webbservice och databank som kan användas till att identifiera symptom, rekommendera vårdmetoder eller hitta en lämplig specialist.

Den medicinska information som Kliniks tjänster ger är alltid pålitlig och lättfattlig. Vår kliniskt testade algoritm för medicinska spörsmål har utvecklats för att ge svar på oroande frågor om hälsa och för att göra det lättare att få tillgång till rätt vård vid rätt tidpunkt.

Kliniks webbtjänst är tillgänglig gratis och utvecklas fortlöpande i samarbete med användare, läkare och andra sjukvårdsexperter. I Finland har Klinik-tjänsten i genomsnitt 130 000 besökare per månad.

Klinik AI

Our solutions are based on Klinik AI, a smart algorithm that provides a quick and accurate medical analysis on the basis of symptoms supplied by the user. It identifies the health issue and guides people to treat themselves properly and directs them to the right point of care.

Our clients number more than 900 private and public healthcare clinics and service providers.

We serve a wide range of healthcare professionals, from large municipal and private health centres and health service providers to pharmacies and insurance companies. Contact our sales team and let us build a solution appropriate to your needs.