Klinik Flex

Specifika lösningar som är lämpade för enskilda klienters behov.

Förutom våra standardprodukter kan vi också producera specifika lösningar som är lämpade för enskilda klienters behov.

Vår algoritm för medicinska spörsmål är mångsidig och vi kan erbjuda klientspecifika lösningar för sjukhus, apotekskedjor, försäkringsbolag eller fabrikörer.

Klinik AI

Vårt AI-system bygger på vår unika databas av medicinsk information och använder flera olika matematiska och statistiska formler för att möjliggöra en analys av en stor mängd datauppgifter som bygger på samma medicinska forskning och modeller som läkare gör. Det innebär att varje rekommendation och analys som Klinik Healthcare Solutions gör vilar på väl underbyggd medicinsk information och officiella vårdrekommendationer.

Våra kunder är över 900 privata och kommunala hälsovårdsenheter och tjänsteproducenter.

Vi tjänar ett brett sortiment av sjukvårdsexperter från stora kommunala och privata vårdcentraler och hälsovårdsproducenter till apotek och försäkringsbolag. Kontakta vårt säljteam och låt oss skapa en lösning för era behov.