Klinik Pro – mångsidig styrning av patientflödet

Klinik Pro erbjuder ett enkelt sätt för hälsovårdscentraler att sköta patientflöde, förbättra kundupplevelsen och spara på den yrkeskunniga vårdpersonalens tid.

Klinik Pro är en webbaserad tjänst som har utvecklats för att vara på sjukvårdsproducenternas behov. Klinik Pro rationaliserar patientflödet genom att kombinera preliminära vårdfrågor och symptomgranskning med tidsbeställning.

Klinik Pro-tjänsten hjälper patienten att specificera sina hälsobekymmer och symptom och ange övrig behövlig information om sig själva. Genom att analysera den information som angetts diagnosticerar systemet problemet, gör en bedömning av hur akut det är och ger vårdpersonalen en rekommendation om fortsatt vård.

All information överförs i realtid till Klinik Pro-panelen för yrkeskunnig vårdpersonal, vilket gör planeringen av vården och patientflödet mer effektivt eftersom patienterna slipper föra överflödiga samtal och göra onödiga besök på sin vårdcentral.

I dagsläget har 40+ primärvårdsanläggningar i Finland tagit i bruk Klinik Pro.

Klinik AI

Vårt AI-system bygger på vår unika databas av medicinsk information och använder flera olika matematiska och statistiska formler för att möjliggöra en analys av en stor mängd datauppgifter som bygger på samma medicinska forskning och modeller som läkare gör. Det innebär att varje rekommendation och analys som Klinik Healthcare Solutions gör vilar på väl underbyggd medicinsk information och officiella vårdrekommendationer.

Våra kunder är över 900 privata och kommunala hälsovårdsenheter och tjänsteproducenter.

Vi tjänar ett brett sortiment av sjukvårdsexperter från stora kommunala och privata vårdcentraler och hälsovårdsproducenter till apotek och försäkringsbolag. Kontakta vårt säljteam och låt oss skapa en lösning för era behov.