Klinik mukaan Business Finlandin NIY-rahoitukseen – ”Kansainvälinen kasvumme nopeutuu”

Jari Hänninen ja Hannu Nissinen ovat tyytyväisiä, että Klinikin kansainvälistyminen saa uutta vauhtia lisärahoituksesta. Kuva: Jukka-Pekka Flander

Klinik on valittu tiukan seulan läpi Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitukseen. Rahoitus merkitsee lisäpontta yrityksen hyvässä vauhdissa olevalle kansainvälistymiselle.

Klinikin uusien markkinoiden valloitus myös kansainvälisesti on saanut vahvaa tuulta purjeisiinsa. Yritys on valittu Business Finlandin Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) -ohjelmaan, jossa kansainvälistä kasvua tavoittelevat start up -yritykset voivat hakea rahoitusta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen.

“Kyse on erittäin halutusta ohjelmasta, johon vain harvat pääsevät. Yrityksellä pitää olla kovat kansainväliset tavoitteet. Meille valinta kertoo, että meidät on virallisesti akkreditoitu porukkaan, jolla on vahvaa kansainvälistä kasvupotentiaalia”, kertoo Klinikin toimitusjohtaja Hannu Nissinen.

“Tulemme panostamaan kansainvälisen kasvun nopeuttamiseen niin markkinoinnissa, tuotekehityksessä kuin muillakin osa-alueilla”

Rahoituksen koko on 1,25 miljoonaa euroa, ja se tullaan Nissisen mukaan käyttämään kokonaisvaltaisesti kasvun edistämiseen ulkomailla.

“Tulemme panostamaan kansainvälisen kasvun nopeuttamiseen niin markkinoinnissa, tuotekehityksessä kuin muillakin osa-alueilla”, Nissinen sanoo.

Klinikin ulkomaanmyyntijohtaja Jari Hänninen uskoo, että Klinikin valinta NIY-rahoitukseen johtuu yrityksen skaalautuvasta tuotteesta, jolla on kysyntää ympäri maailman sekä siitä, että palvelu on jo laajasti käytössä kotimaassa.

“Hoitoon ohjaus on haaste missä tahansa maassa. Tällaiselle digitaaliselle ratkaisulle on kysyntää, ja meillä on jo näyttöä sen toimivuudesta”, Hänninen sanoo.

Ulkomailla vahvaa kysyntää

Klinik on Hännisen mukaan tehnyt aktiivisesti töitä ulkomaan markkinoiden eteen vuodenvaihteesta lähtien. Eniten jalansijaa yritys on tähän mennessä saanut Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa.

“On hyvä, että myös rahoittajat näkevät potentiaalimme samalla tavalla kuin me itse”

“Haluamme olla merkittävä toimija potilaiden hoitoon ohjauksessa ja digitalisaatiossa myös kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä meillä on ulkomailla enemmän kysyntää kuin mitä käytännössä pystymme tekemään”, Hänninen sanoo.

NIY-rahoitus on hänen mukaansa hyvä lisä yrityksen positiiviseen ulkomaankauppaan.

“On hyvä, että myös rahoittajat näkevät potentiaalimme samalla tavalla kuin me itse”, Hänninen toteaa.

Business Finlandin (ent. Tekes) NIY-rahoitusta on myönnetty lupaaville start up -yrityksille vuodesta 2008 lähtien. Valituilla yrityksillä on skaalautuva liiketoimintamalli ja edellytykset kansainväliseen kasvuun. Lisäksi valintaan vaikuttaa se, että yrityksellä on jo näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta sekä maksavia asiakkaita. Rahoitusta on NIY:n kautta myönnetty 361 yritykselle.