Puhelin vai digi? Digikanava on potilaalle nopeampi, luotettavampi ja tasa-arvoisempi

helmikuu 27, 2023

Sähköinen asiointi on arkipäiväistynyt koskemaan ihmisiä useilla eri osa-alueilla. Esimerkiksi pankki- ja veroasiat hoidetaan nykyään lähes täysin digitaalisesti. Tulevaisuudessa myös terveydenhuolto tulee siirtymään vahvemmin digitaaliseen asiointiin. Klinikin lääketieteellinen johtaja Rony Lindell avaa, miksi terveydenhuollon digitaalinen asiointikanava on potilaalle paras vaihtoehto.

Mitä ongelmia hoidon tarpeen arvioinnin perinteiset kanavat sisältävät potilaan näkökulmasta?

Potilaan hoitoon pääsemisen nopeus riippuu omasta aktiivisuudesta ja jonotusajasta.

Suurin ongelma perinteisissä kanavissa on potilaan näkökulmasta heikko saavutettavuus. Potilaat joutuvat jonottamaan puhelimessa tai paikan päällä hyvin merkittäviäkin aikoja saadakseen hoidon tarpeen arvioinnin. Vaihtoehtona on puhelimessa jättää takaisinsoittopyyntö, mutta tällöin potilaan pitää itse olla valmiudessa takaisinsoittoa varten. Tämä luo epätasa-arvoa erilaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten välille. Esimerkiksi lapsiperheillä, tai työssäkäyvillä ei usein ole mahdollisuutta ajoittaa soittoa tai käyntiä tietylle ajalle.

Puhelinjono ei ota huomioon hoidon tarpeen kiireellisyyttä

Puhelinkanava ei priorisoi eikä erottele kiireellisiä tapauksia kiireettömistä. Tällöin puhelinjonon hännillä oleva tapaus saattaa olla se keuhkokuumepotilas, joka tarvitsisi ensimmäisenä hoitoa. Vastaavasti ensimmäisenä puhelimesta saattaa päästä läpi potilas, joka olisi selvinnyt pelkillä kotihoidon ohjeilla tai reseptin uusimisella.

Turhautuminen luo epätietoisuutta ja jättää osan hoitoa vaativista tapauksista käsittelemättä.

Useat potilaat eivät myöskään usko pääsevänsä puhelinpalvelusta läpi. Tällöin potilaat kävelevät suoraan terveysasemalle nopeamman hoitoon pääsyn toivossa. Tämä ruuhkauttaa ja vaikeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä entisestään. Pahimmassa tapauksessa terveysasemalle lähdetään kipeänä tai päivystyksessä jonotetaan tunteja turhaan pelkkien kotihoito-ohjeiden takia.

Kun potilas turhautuu puhelinjonottamiseen, saattaa hän jättää koko yhteydenoton tekemättä. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi oireettoman luomen tarkastuttaminen. Tällöin tapaus jää käsittelemättä ja voi aiheuttaa potilaalle myöhemmin vakavia terveydellisiä ongelmia.

Miten digitaalinen kanava palvelee potilasta paremmin?

Digitaalinen kanava on potilaan saatavilla 24/7

Digitaalinen asiointikanava mahdollistaa yhteydenoton ajasta tai paikasta riippumatta. Tällöin kaikilla potilailla on yhtäläinen mahdollisuus päästä terveydenhuollon piiriin riippumatta potilaan omasta elämäntilanteesta. Esimerkiksi mielenterveyspotilailla sairaudentunto saattaa olla vahvimmillaan ilta-aikaan, jolloin terveysaseman puhelinpalvelu on kiinni. Työssäkäyvällä taas ainut mahdollinen hetki yhteydenotolle saattaa olla lounastunnilla, jolloin terveydenhuollon puhelinruuhka on pahimmillaan. Digikanavan kautta kaikilla on tasavertainen mahdollisuus olla yhteydessä terveydenhuoltoon ilman jonotusta.

Yhteydenoton vaivattomuus, nopeus ja huomiointi

Nopeimmillaan digitaalisen kanavan kautta tehty yhteydenotto vie asiakkaan aikaa ainoastaan yhden minuutin. Vaihtoehtoisesti digitaalinen kanava mahdollistaa potilaalle rauhan kuvailla omia oireitaan sillä laajuudella ja siinä ajassa, minkä itse kokee parhaaksi. Digitaalisessa asiointikanavassa jokainen yhteydenotto tulee myös huomioiduksi, rekisteröidyksi ja käsitellyksi.

Kaikille potilaille strukturoitu ja tasalaatuinen hoidon tarpeen arviointi

Digitaalinen kanava mahdollistaa kaikille potilaille samantasoisen ja laadukkaan hoidon tarpeen arvioinnin. Esimerkiksi Klinik Accessin tekoäly tunnistaa automaattisesti yli 1000 oiretta ja vaivaa. Klinik-järjestelmä tekee alustavan hoidon tarpeen arvion lääkärille tai hoitajalle valmiiksi.

Potilaat käsitellään kliinisesti oikeassa järjestyksessä

Klinik Accessin automaattinen kiireellisyysarviointi varmistaa, että kiireelliset tapaukset pääsevät hoitoon ensimmäisenä. Tällöin hoitoon ohjaus tapahtuu hoidon tarpeen eikä jonotus- tai soittoajan perusteella.

 

“Terveydenhuollon tulisi tehdä digitaalinen asiointi potilaille mahdollisimman helpoksi, jotta sen tuomat hyödyt saadaan ulottumaan laajemmalle. Siirtyminen ei tapahdu itsestään, kuten verottajan esimerkistä huomattiin. Hyödyt ovat kuitenkin selvät, sillä suurin osa ihmisistä on tällä hetkellä todella tyytyväisiä siihen, että veroasiat pystytään hoitamaan täysin digitaalisesti. Vastaava kehitys on nähtävissä myös terveydenhuollossa”

 

Rony Lindell, Klinik Healthcare Solutions

 
Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä älykäs yhteydenottojärjestelmä, joka tunnistaa kiireellisyyden ja arvioi alustavasti hoidon tarpeen. Hoitopolun ensivaiheiden digitalisointi helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja säästää aikaa ja resursseja.

”Aivan loistava. Ei tarvitse enää jonottaa puhelimessa, vaan voi täyttää täällä asian silloin kun itselle parhaiten sopii.”
Seinäjoen kuntalainen
Seinäjoki
"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki