Vantaan kaupunki panostaa mielenterveyspalveluiden saatavuuteen digikanavan avulla

helmikuu 24, 2022

Digikanavan avulla voidaan lisätä mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja helpottaa hoidon piiriin pääsemistä.

Vantaan kaupunki uudisti mielenterveyspalveluiden yhteydenottoaan ottamalla käyttöön digitaalisen asiointikanavan, Klinik Accessin. Enää yhteydenotto ei ole sidottu pelkkiin puhelinpäivystysaikoihin, vaan asioida voi milloin tahansa Vantaan verkkosivujen kautta.

Tavoitteena on päästä puuttumaan mielenterveysongelmiin varhaisessa vaiheessa ja panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin.

Moni mielenterveysongelmista kärsivä jää vaille apua

Jo ennen koronaa jopa puolet suomalaisista kärsi jossain vaiheessa elämää mielenterveyden ongelmista. Koronan myötä tilanne on kärjistynyt entisestään, sillä pandemia toi mukanaan mm. eristäytyneisyyttä, työttömyyttä sekä yleistä huolta ja ahdistusta.Tutkimusten mukaan pitkittynyt koronatilanne on heikentänyt erityisesti nuorten ja yksinasuvien hyvinvointia. Lisäksi etätyöt ja etäopiskelu ovat lisänneet yksinäisyyttä ja vähentäneet kontakteja. Myös YK että WHO ovat varoittaneet pandemian mittavista mielenterveysvaikutuksista.

Mielenterveyssyiden takia hoitoon hakeutuminen on haastavaa, ja moni jää ongelmiensa kanssa vaille apua. Pitkät odotusajat puhelimessa sekä takaisinsoitossa ja palveluiden rajallinen saatavuus voivat lannistaa mielenterveyden häiriötä potevan jo alkumetreillä. Ihmiset eivät pääse läpi puhelinjonoista tai eivät edes halua - tai jaksa - kuormittaa ruuhkaista terveydenhuoltoa. Tämä on asia, johon tulee ja kannattaa puuttua, sillä mielenterveysongelmat ovat pitkittyessään suuri uhka työkyvylle.

Mielenterveyden häiriöt ovat Suomessa suurin syy sairauspoissaoloihin sekä työkyvyttömyyseläkkeelle päätymiseen. Vuoden 2019 tilastojen mukaan 52,5 % työkyvyttömyyseläkkeistä oli mielenterveysperusteisia. Vuonna 2018 OECD arvioi myös, että mielenterveysongelmien vuosikustannukset Suomelle ovat 11 miljardia euroa eli 5,5 % bruttokansantuotteesta.

Digikanavan käyttöönotto parantaa saavutettavuutta ja edistää ennaltaehkäiseviä toimia

Vantaan mielenterveyspalveluissa Klinik Access - digikanavan käyttöönotolla haluttiin parantaa mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen tavoitettavuutta. Pari kuukautta käyttöönoton jälkeen voidaan todeta, että palvelulle on kysyntää ja digitaalisia yhteydenottoja on tullut useita satoja.

Digitaalinen yhteydenotto mahdollistaa asioinnin virka-aikojen ulkopuolella ja mielenterveysongelmien kanssa painiva voi täyttää hoidon tarpeen arvion sekä yhteydenottopyynnön vaikkapa keskellä yötä. Myös kynnys ottaa yhteyttä on todennäköisesti matalampi, sillä usein vaikeiksi koetuista asioista on helpompi avautua sähköisesti kuin ruuhkaisessa puhelimessa tai mielenterveystoimiston toimipisteeseen hakeutumalla. Lisäksi Klinik Accessin tekoälyratkaisu auttaa avun tarvitsijaa tuomaan haasteensa strukturoidusti esiin, mikä puolestaan auttaa terveydenhuollon ammattilaista arvioimaan ongelman laatua ja kiireellisyyttä.

Digikanavan avulla voidaan tuoda läpinäkyvyyttä mielenterveysongelmien laajuuteen, ja edistää ennaltaehkäiseviä toimia. Nopeampi pääsy mielenterveyspalveluiden pariin tulee tulevaisuudessa todennäköisesti säästämään vakavampien päätetapahtumien aiheuttamia kuluja, vaikka palveluiden lisääminen lyhyellä aikavälillä lisäisikin kustannuksia.

Tutkimushanke digipalveluiden vaikutuksesta mielenterveyspalveluihin

Vantaan kaupunki, valtiovarainministeriö ja Klinik Healthcare Solutions ovat toteuttamassa tutkimushanketta, jossa tutkitaan digitaalisen hoitoon pääsy -kanavan vaikutusta mielenterveyspalveluihin. Tutkimuksessa pyritään saamaan selvyyttä siihen, kuinka suuri osa mielenterveyspotilaista jää hoidon ulkopuolelle, johtuen mielenterveyspalveluiden resurssivajeen aiheuttamasta hoitoon pääsyn ruuhkautumisesta. Lisäksi tutkimuksessa pyritään arvioimaan mielenterveyspalveluiden tarvitsemia lisäresursseja, sekä varhaisemman hoitoonpääsyn tuomia potentiaalisia hyötyjä sekä potilaille, että yhteiskunnalle. Tutkimus alkaa tänä keväänä, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppupuolella.
Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä älykäs hoitoonohjausjärjestelmä, joka tunnistaa kiireellisyyden, arvioi alustavasti hoidon tarpeen ja ohjaa potilaan oikeaan hoitoyksikköön. Hoitopolun ensivaiheiden digitalisointi helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja säästää selvää rahaa samalla kun se varmistaa, että potilaat pääsevät nopeasti oikean hoidon pariin.

"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki