Tiimi tutuksi: Klinikin tiimi kiertää asiakkaiden apuna ympäri Suomen

Henri Öörni, Laura Aaltonen-Määttä, Mari Kärkkäinen, Seidi Erätuli ja Petteri Hirvonen pitävät huolta Klinik Pron asiakkaista. Kuva: Jukka-Pekka Flander

Kun jossakin tarvitaan uudenlaista tapaa tekemiseen, apuun kiiruhtaa Klinik Pro -palvelutiimi. Vaikka aina yhteistyö Klinikin kanssa ei lähdekään siitä, että jokin olisi huonosti, sähköisen asiointipalvelun Klinik Pro -palvelun käyttöönoton jälkeen huolia on hiukan vähemmän. Tai siihen ainakin pyritään, kun tiimin jäsenet hyppäävät autoon tai junaan ja kiertävät ympäri Suomen tuomassa apua asiakkaille.

”Tiimin työ on yksinkertaisuudessaan sitä, että pidämme asiakkaat tyytyväisinä ja kehitämme palvelua, siitä kaikki lähtee”, Klinikin asiakkuusjohtaja Seidi Erätuli kertoo.

Joskus kunnassa on haussa tehokkaampi asiointitapa vanhojen rinnalle. Toisinaan taas kaivataan muutosta siihen, että potilaat esimerkiksi ohjautuvat liiaksi päivystykseen tai eivät koe pääsevänsä tarpeeksi hyvin läpi ajanvaraukseen. Silloin paikalle lähtee Mari Kärkkäinen, joka Klinikin avainasiakaspäällikkönä toimii kuntien lääkäreiden, ylihoitajien ja perusturvajohtajien kuuntelevana korvana. Suunhoidon asiakkaille samaa työtä tekee Henri Öörni.

Aina asiakas edellä

Kun Mari ja Henri ovat ottaneet ensitilanteen haltuunsa, pian mukaan tulevat myös Seidi sekä asiakkuuspäällikkö Laura Aaltonen-Määttä. Seidin mukaan hänen ja Lauran työn ytimenä on varmistaa, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun.

“Käytännössä tehtävänä on kuunnella asiakkaiden tarpeita ja reagoida niihin. Ja jos jossakin on ongelma, kuuluu minun työhöni ratkaista se”, Seidi kertoo.

Myös Seidin ja Lauran kalenterit täyttyvät matkoista ympäri Suomen. Seidin mukaan varsinkin kolme ensimmäistä tapaamista asiakkuuden alussa ovat sellaisia, jotka on tärkeää hoitaa kasvotusten. Sen jälkeen yhteyttä pidetään paljon myös puhelimella, sähköpostilla ja Skypellä.

“Minulle tärkeintä työssäni on, että teemme kaiken niin hienosti kuin voimme ja että asiakas on tyytyväinen, koska asiakkaat ovat meidän elinehtomme. Palkitsevinta tässä työssä onkin ihmisten tapaaminen ja se, kun huomaa, että saa muut innostumaan”, Seidi kertoo.

Myös Marin mielestä työssä parasta ovat ihmiset. “Vaikka joskus vastassa olisikin erityyppinen porukka kuin mitä oletti tai vaikka suunnitelmat muuttuisivat, ne ovat pelkästään positiivisia haasteita.”

Mukana palvelutiimin toiminnassa on tiiviisti myös viestintä, ja tiivistä yhteistyötä tehdään myös tekniikkaosaston kanssa. Myös muu firman väki toimitusjohtaja Hannu Nissistä ja operatiivista johtajaa Petteri Hirvosta myöten ovat tarpeen mukaan tiimissä.