Meksikon terveysmarkkina on Klinikille portti Latinalaiseen Amerikkaan

Kuva: Anne Nenonen

Klinik perusti syyskuussa uuden toimiston Meksikon Guadalajaraan. Uusi markkina on rakenteeltaan hyvin erilainen kuin Klinikin aiemmat toiminta-alueet mutta tarjoaa yritykselle suuria mahdollisuuksia jo pelkästään kokonsa vuoksi.

”Meksikon 130 miljoonan asukkaan lisäksi amerikkalainen terveysturismi on maassa suuressa kasvussa”, taustoittaa Klinkin Latinalaisen Amerikan johtaja Ari Virtanen.

Meksikon terveydenhuolto on järjestetty hyvin eri tavalla kuin Suomessa, ja markkina on jakautunut rikkaisiin ja köyhiin. Esimerkiksi Guadalajaran kaupungissa, jossa Klinikin toimipistekin sijaitsee, on yksityisiä sairaaloita jopa 60 kappaletta, mikä kertoo yksityisen terveydenhuollon volyymista. Niiden lisäksi terveydenhuoltoa hoitavat vahvat apteekit, joiden yhteydessä toimii lääkärinvastaanottoja. Toisaalta vastapainoa tuo kaksi julkisen terveydenhuollon organisaatiota, joiden piiriin tosin kuuluu vai pieni osa väestöä. Edellä mainittuja kolmea sektoria täydentävät erikoislääkärien vastaanotot.

”Ongelmana on, että potilaslogistiikka on vähemmän tehokasta kaikilla sektoreilla. Lääkärien määrä potilaita kohti on alhainen, ja vastaanotoilla aika kuluu paperityöhön. Klinikin ratkaisu voi tässä tuoda vallankumouksellisen avun ja lyhentää potilaiden odotusaikaa”, Virtanen kertoo.

Maassa on vahva odotus, että tekniset ratkaisut voivat avata terveydenhuollon pullonkauloja”,  Klinikin toimitusjohtaja Hannu Nissinen sanoo.

Lääkäriin pääsy ei tällä hetkellä olekaan Meksikossa helppoa. Maassa on vain kaksi lääkäriä tuhatta asukasta kohti, ja vaikka lääkäreiden määrä on kasvussa, on tavallista, että lääkäriin menoa viivytetään viimeiseen asti. Hoidettavien potilaiden suuren määrän vuoksi terveydenhuollon tehostaminen on ensiarvoisen tärkeää.

“Maassa on vahva odotus, että tekniset ratkaisut voivat avata terveydenhuollon pullonkauloja”,  Klinikin toimitusjohtaja Hannu Nissinen sanoo.”

Meksikon terveysmarkkinan erilainen rakenne on yksi syy siihen, että Klinikin Meksikon-toimipisteessä työskentelee heti alusta lähtien melko lukuisa joukko ammattilaisia. Jokainen sektori tarvitsee omanlaistaan lähestymistapaa, ja toisaalta oman haasteensa tuo maan ja maanosan kulttuuri.  

Klinik tarjoaa samanaikaisesti potilaille parasta palvelua ja terveydenhuoltosektroille parempaa tehokkuutta.

”Ammattilaisemme käyttävät aikaa näiden ominaispiirteiden tutkimiseen, jotta Suomen kehitystiimi voi varmistaa, että tuote on mukautettu Meksikon ja Latinalaisen Amerikan kulttuuriin”, kertoo Meksikon toimiston operatiivinen johtaja, PhD, Victor M. Larios.

Klinik uskoo vahvasti, että sen tuotteelle on Meksikossa laajasti kysyntää.

”Klinik tarjoaa samanaikaisesti potilaille parasta palvelua ja terveydenhuoltosektroille parempaa tehokkuutta. Tällä hetkellä tämä yhdistelmä ei toteudu Meksikossa tai Latinalaisessa Amerikassa. Meksikon markkinan jälkeen kasvu muualle Latinalaiseen Amerikkaan on luonnollinen seuraava askel”, Larios sanoo.