Tekoäly muuttaa lääkärin työtä ja paikkaa terveydenhuollon resurssipulaa

 

Terveydenhuolto on murroskohdassa. Siinä missä julkinen terveydenhuolto kärsii Suomessa ja muuallakin maailmassa resurssipulasta, tekoälyn tuomien mahdollisuuksien avulla tulevaisuus voi tuoda aivan uudenlaisia mahdollisuuksia terveydenhuoltoon. Vaikka mielikuva hoitoroboteista voi tuntua ajatuksena kliinisen kylmältä verrattuna ihmishoitajaan, todellisuudessa tekoäly voi vapauttaa henkilökunnan aikaa potilaan kohtaamiseen.

Minkälaisia käytännön mahdollisuuksia tekoäly voi tuoda terveydenhuoltoon?

Klinik on edelläkävijä terveydenhuollon ja tekoälyn yhdistämisessä Suomessa ja koko maailmassa. Klinikin oma sovellus, sähköinen asiointipalvelu, vapauttaa sairaanhoitajien työtä muihin töihin, kun ensikontaktista terveydenhuollon toimipisteeseen vastaa lääketieteelliseen algoritmiin perustuva selainpohjainen palvelu.

Tekoälyllä on kuitenkin monia muitakin mahdollisuuksia terveydenhuollossa. Ihmisen muisti on rajallinen, eivätkä ihmisaivot pysty käsittelemään samanlaista määrää dataa kuin koneet. Niinpä lääkärin työnkuva voi tulevaisuudessa muuttua ja jopa nousta uudelle tasolle. Tulevaisuudessa lääkärillä on jo ennen potilaan kohtaamista käytössään tehokkaasti analysoitua aineistoa, jonka etsimiseen ei nykypäivän lääkärin vastaanotolla ole aikaa tai mahdollisuutta. Lopullinen diagnoosi syntyy esitietojen ja ihmisen kohtaamisen yhdistelmästä. Diagnoosit nopeutuvat ja tarkentuvat, kun kone tekee ihmisen puolesta aikaa vievän esityön. Muutosta voisi verrata siihen, kun toimistotyöntekijöiden käyttöön tulivat tietokoneet. Ihmistyön tarve ei katoa mihinkään, mutta tietyt rutiininomaiset asiat tehostuvat. Lääkärille puolestaan jää enemmän aikaa kohdata potilas aidosti.

Myös potilaan kannalta asiointi terveydenhuollon organisaatioiden kanssa muuttuu. Pienempien vaivojen kanssa ei enää välttämättä tarvitse lähteä fyysisesti terveyskeskukseen, vaan pelkkä valokuva esimerkiksi haavasta, luomesta tai ihottumasta voi riittää. Konenäön hyödyntäminen kuvantamisessa mahdollistaa tulosten läpi käymisen nopeammin ja tarkemmin. Koneella on hyvät mahdollisuudet oppia tekemään luotettavia tunnistuksia kuvien perusteella, kunhan on ensin olemassa tarpeeksi suuri määrä aineistoa, jonka pohjalta se oppii tehtävänsä. Suurimmat haasteet piilevätkin siinä, mistä löydetään tarpeeksi luotettavaa dataa, jonka pohjalta konetta opetetaan.

Tekoälyn suurimmat mahdollisuudet löytyvät suurten tietomäärien analysoinnista. Terveydenhuollon organisaatioilla voi jo olla olemassa suuria määriä aineistoa tietyistä väestöryhmistä, mutta sen tehokas analysointi on ihmistyövoimalla liian suuri urakka. Koneälyn avulla analysoidusta datasta voi kuitenkin löytyä tiettyjä säännönmukaisuuksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään sairauksien esiintyvyyttä ja jopa ennaltaehkäisemään niitä.

Tällä hetkellä tekoälyn tärkein lupaus on se, että sen avulla yhä useampi ihminen pääsee tarvitsemaansa hoitoon. Terveydenhuollon resurssipulaa on mahdotonta paikata ihmistyövoimalla, kun jaossa on vain niukkuutta. Tekoälyn avulla saadaan purettua jonoja sekä varmistettua, että jokainen hoitoa tarvitseva tulee hoidetuksi.

Tekoälyn kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota laatuun ja luotettavuuteen. Yksi tärkeä ominaisuus tekoälyn tuottamissa hoitosuosituksissa onkin niiden läpinäkyvyys ja auditoitavuus. Siinä missä inhimilliset virheet ovat osa elämää, koneilta virheitä ei tule sallia. Klinikin lääketieteellisen algoritmin kehityksestä vastaa joukko koneoppimiseen erikoistuneita lääkäreitä.

 

Hannu Nissinen, toimitusjohtaja Klinik