Iso-Britanniassa Priory Medical Group vastaa kasvavaan kysyntään Klinikin avulla

syyskuu 13, 2021

Kuinka digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä voi auttaa terveydenhuoltoa vastaamaan kasvaviin potilasmääriin? Yorkin Priory Medical Groupin toimitusjohtaja Martin Eades kertoo, miten terveyskeskukset ovat hyödyntäneet Klinikin ratkaisua potilaiden yhteydenottojen sekä hoitoonohjauksen digitalisoimisessa. Uusien toimintatapojen sekä tekoälyä hyödyntävän hoitoonohjausjärjestelmän avulla Priory Medical Group on pystynyt edellisvuoteen verrattuna käsittelemään jopa 8000 yhteydenottoa enemmän, samoilla resursseilla.

Martin Eades kertoo, miten todellisen potilaskysynnän kartoittaminen on avain perusterveydenhuollon kehitykseen. Terveyskeskuksia voidaan auttaa vastaamaan kasvavaan potilaskysyntään oikeanlaisella teknologialla sekä loppuun asti mietityillä prosesseilla.

Priory Medical Groupin lääkäri Emma Broughtonin mukaan, Klinikin teknologia on parantanut hoitotyön laatua. Lääkäreillä on tieto potilaiden oireista jo ennen vastaanotolle saapumista, jolloin potilaita voidaan priorisoida tarvittavan hoidon mukaan. Potilas voidaan ohjata oikeaan hoitoon jo heti hoitopolun alussa.

Todellisen potilaskysynnän tunnistaminen ja siihen vastaaminen

Priory on aina pyrkinyt tarjoamaan potilailleen sopivia tapoja päästä terveydenhuollon palveluihin. Aiemmin puhelinlinjojen avulla tiedettiin, kuinka paljon potilaita oli jonossa, ja kuinka moni odotti linjalla vuoroaan. Tämä ei kuitenkaan vielä paljastanut todellista kysyntää.

Tarvittiin uudenlainen toimintapa ja teknologia todellisen potilaskysynnän selvittämiseen. Klinikin tekoälyä hyödyntävän järjestelmän avulla Priory pystyy nyt ohjaamaan kaikki potilaat oikeanlaiseen hoitoon, asiakkaiden itse syöttämien kattavien esitietojen avulla.

Klinikin käyttöönotto on mahdollistanut kokonaisvaltaisen potilasvirran hallinnan, kun hoidon tarpeen arvio toteutuu digitaalisesti. Terveyskeskuksen henkilökunta pystyy nyt käsittelemään yhteydenoton ennen asiakkaan saapumista vastaanotolle ja potilas välttyy ylimääräisiltä hoitokäynneiltä.

Hieman yli kaksi kuukautta Klinikin käyttöönoton jälkeen Priory on pystynyt käsittelemään yli 8000 yhteydenottoa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Lisähenkilökuntaa ei ole tarvittu, vaan digitaalisen järjestelmän ansiosta rutiinityö on vähentynyt ja kiire helpottanut.

Yli 70 % yhteydenotoista tulee Klinikin sähköisen järjestelmän kautta

Klinikin helppokäyttöisen järjestelmän avulla yhteydenotto terveydenhuollon palveluihin on vaivatonta, mikä on ollut tärkeää potilaiden sopeutuessa uuteen sähköiseen palveluun. Lisäksi potilaat on otettu mukaan kehittämään uusia toimintatapoja, ja terveyskeskukset ovat kouluttaneet hoitohenkilökuntaa potilaiden opastamisessa järjestelmän käyttöön.

Tämän seurauksena suurin osa paikallisesta väestöstä käyttää sähköistä yhteydenottoväylää. Vain hieman yli kahdessa kuukaudessa Priory on käsitellyt yli 43 000 yhteydenottoa yhdeksällä palvelualueella. Yli 70 % yhteydenotoista kulkee Klinikin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Klinikiä käyttäneet potilaat ovat kuvailleet palvelua helppokäyttöiseksi. Sähköinen palvelu on monien mielestä kätevämpi ja nopeampi tapa ottaa yhteyttä kuin puhelin.

Kuitenkin pieni osa potilaista haluaa yhä asioida puhelimitse. Myös puheluiden kautta tulleista asioinneista saadaan kerättyä dataa, joka voidaan suoraan syöttää terveyskeskuksien omaan potilastietojärjestelmään. Datan avulla saadaan kattavaa tietoa hoidon tarpeen arvion muodostamiseksi riippumatta siitä, millä tavalla potilas on ottanut yhteyttä terveydenhuollon palveluihin.

Prioryn potilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Klinikin palveluun ja 87 % ammattilaisista arvioi palvelun hyväksi tai erinomaiseksi.

Potilaskysyntään vastaaminen vaatii kokonaisvaltaisen lähestymistavan

Prioryn kokonaisvaltainen lähestymistapa on auttanut potilaskysynnän kohtaamisessa ja monet yhteydenotot on pystytty käsittelemään helposti sähköisen viestinnän avulla. Klinikin palvelua pidetäänkin korvaamattomana väestön vähemmistöryhmien, kuten kuurojen ja puhevaikeuksia omaavien potilaiden keskuudessa, joille yhteyden ottaminen on palvelun myötä helpottunut.

Priory näkee tehtäväkseen opastaa potilaita ja tarjota heille parasta mahdollista palvelua ja hoitoa silloin kuin he sitä tarvitsevat. Klinikin teknologia tukee tätä hyvin.

”Klinikin digitaalisen palvelun keräämään datan avulla hoitoa vaativat potilaat pystytään ohjaamaan oikeaan hoitoyksikköön ja samalla voidaan tarjota apua sähköisesti sekä puhelimen tai videon välityksellä. Potilaat ovat hämmästyneitä saadessaan nopeasti vastauksen kiireellisiin yhteydenottopyyntöihinsä. Klinikin ratkaisun sekä järjestelmään tallentuvan datan avulla hoitohenkilökunta pystyy vastaamaan lieviä oireita sisältäviin yhteydenottopyyntöihin jo puolen tunnin sisällä.”, Emma Broughton kertoo.

Vaikka uusissa toimintatavoissa riittää opittavaa ja kehitettävää, Klinikin ratkaisu on auttanut Priorya selvittämään terveydenhuollon palveluiden todellisen kysynnän sekä vastaamaan potilaiden yhteydenottoihin ja vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Priory Medical Group

Priory Medical Group tarjoaa iso-Britannian julkisen (NHS) sekä yksityisen sektorin palveluita yli 58 000 potilaalle Yorkin kaupungissa ja sitä ympäröivillä alueilla. Lue lisää: https://www.priorymedical.com/about_us.html
Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja alustavan hoidon tarpeen arvion. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.

"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki