Digitalisaation tulevaisuus suun terveydenhuollossa

syyskuu 30, 2021

Klinikin järjestämässä Digitalisaation Edelläkävijät -webinaarisarjassa käsiteltiin tällä kertaa suun terveydenhuoltoa, sen nykytilaa ja tulevaisuutta. Puhujina webinaarissa toimivat Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa sekä Klinikin asiakkuusjohtaja Seidi Erätuli. Webinaarissa kuultiin mielenkiintoista keskustelua, mm. siitä kuinka digitalisaatiolla voidaan tuoda helpotusta koronan jälkeiseen aikaan, niin asiakkaiden kuin hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

Digitalisaatiosta apua suun terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen

Elämme tällä hetkellä digitaalisen palvelukokonaisuuden aikakautta, jossa digipalveluiden hyödyntäminen ei ole enää ajasta tai paikasta eikä iästä riippuvaista. Digitalisaatio on kansalaisille jokapäiväinen asia ja oletusarvo, sillä koko yhteiskunta pyörii digitalisaation ympärillä.

”Digitalisaatio on megatrendi, joka näyttäytyy yhteiskunnassa vähän siellä ja täällä. Ei aina ymmärretä, miten pitkälle digitalisaatio ulottuu vahvistaen eri järjestelmien keskinäisriippuvuutta, jossa suun terveydenhuolto on osa kokonaisuutta.”, Henna Virtomaa kertoo.

Tavoiteltava digitalisaatiokehitys edistää sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamista. Suun terveydenhuollossa digitalisaatio tulisi nähdä ennen kaikkea prosessien, palveluiden ja hoitoketjujen kehittämisen ja suunnittelun työkaluna.

”Erikoishammaslääkäreitä on tänä päivänä vähän ja digitalisaatiolla haetaan mahdollisuutta tehdä työtä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Digitalisaatiolta toivotaan apua palveluiden tuottamiseen, jotta osaa suun terveydenhuollon palveluista voisi käyttää etäpalveluina.”, Virtomaa jatkaa.

Lisäksi etäpalvelut kasvattavat potentiaalia torjua ilmastonmuutosta, kun työn tekemisen ja palvelujen hyödyntämisen riippuvuus maantieteellisestä sijainnista vähenee.

Koronakriisi on lisännyt mittavaa hoitojonoa ja terveyseroa suun terveydenhuollossa

Koronakriisi on kasvattanut suun terveydenhuollossa hoitojonoa, mutta myös terveyseroa, miten saadaan kaikki potilaat hoidettua. Digitalisaatiolta toivotaan nyt keinoja tilanteen helpottamiseen ja hoitojonojen purkamiseen.

Koronakriisin myötä on pelättävissä, että väestön terveyserot lisääntyvät entisestään. Pandemian seurauksena kasvanut hoitovelka on synnyttänyt jonoja jo valmiiksi aliresursoituihin suun terveydenhuollon palveluihin.

Digitalisaation avulla työkaluja omahoidon ja ennaltaehkäisyn tueksi

Käyttäjälähtöisyys on oleellinen osa digitalisaatiota, jonka tulisi näkyä asiantuntijapuolella toimivina työkaluina sekä työn tekemisen helpottumisena. Suun terveydenhuollossa tavoitteena on kehittää uusia keinoja ja mahdollisuuksia tehokkaampaan hoitoon.

”Digitalisaatiolla on suuret mahdollisuudet etäpalveluihin ja omahoidon motivoimiseen sekä ennaltaehkäisyyn.” – Henna Virtomaa, Hammaslääkäriliitto

Digitalisaation avulla asiakkaille halutaan tarjota helppokäyttöisiä sekä helposti saatavilla olevia työkaluja omahoidon ja ennaltaehkäisyn tueksi. Näin potilaan ei tarvitse lähteä pois kotoa, vaan apua ja ohjausta vaivaan saa etänä, ammattilaisen toimesta yksiköstä käsin. Päätavoite on saada potilaat aktiivisemmiksi toimijoiksi omahoidossa terveytensä ylläpidossa.

Varsinaista digiloikkaa ei ole tehty

Hammaslääkärin työ on toimenpidevaltaista ja etävastaanotot eivät ole kompensoineet hammaslääkärin kiireettömiä vastaanottokäyntejä korona-aikana. Tällä hetkellä etävastaanottojen osuus kaikista vastaanottokäynneistä on vain joitain prosentteja.

Suun terveydenhuollossa digitalisaation hidasteeksi on tunnistettu kansallisten palveluiden kehittämisen resursointi: resursseja eikä osaamista ei ole riittävästi kehittämään kansallisia digipalveluja. Myöskään olemassa olevia digiratkaisuja ei hyödynnetä tarpeeksi rohkeasti suun terveydenhuollossa. ”Se on asia mihin pitäisi tulevaisuudessa ehdottomasti panostaa.” Henna Virtomaa painottaa. Klinik Access Dental -ratkaisu digitalisoi suun terveydenhuollon yhteydenoton ja hoitoonohjauksen, ja se on otettu onnistuneesti käyttöön mm. Vantaan hammashoitoloissa.

Seidi Erätuli viittaa puheenvuorossaan tutkimukseen, jonka mukaan digitalisoimalla 25 % ensivaiheen hoidon tarpeen arvioinneista, vuosittainen säästö olisi 94 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Suomen terveydenhuollolta ja suun terveydenhuollolta puuttuu rohkeus tehdä voimakasta ohjausta digikanavaan. Iso-Britanniassa on nähty merkittäviä tuloksia ja parannuksia hoitojono-ongelmiin, kun 60 – 80 % yhteydenotoista on saatu siirrettyä digikanavaan.

Klinik uudistaa suun terveydenhuollon hoitoonohjauksen tekoälyn avulla

Digitaalisten ratkaisujen tulee aidosti auttaa eli automatisoida työvaiheita. Klinik uudistaa suun terveydenhuollon ja terveydenhuollon hoitoonohjauksen ja datan hyödyntämisen tekoälyn avulla. Yhteydenotto ja kiireellisyysarviointi tapahtuvat digitaalisesti, jolloin hoitajien työaikaa vapautuu puhelimesta muihin töihin.

Klinikin tekoälyä hyödyntävä ratkaisu on jo otettu käyttöön onnistuneesti suun terveydenhuollon palveluissa ympäri Suomen, muun muassa Vantaan, Lohjan, Saarikan ja Keski-Uudenmaan kunnissa.

Klinik Access Dental -ratkaisu on suunniteltu yhdessä hammaslääkäreiden kanssa ja perustuu todennäköisyyslaskentaan. Palvelun tekoäly tekee alustavan hoidon tarpeen arvioinnin ammattilaisen työn tueksi. Potilas välttyy ylimääräisiltä hoitokäynneiltä ja ohjautuu sopivan ammattilaisen luo heti hoitopolun alussa. Lisäksi järjestelmän tekemä kiireellisyysarvio varmistaa, että potilaat saavat hoitoa tarpeenmukaisessa järjestyksessä.

Lohjalla Klinikin palvelu on rauhoittanut hammashoitajien hektistä ajanvaraustyötä. Ylihammaslääkäri Anna Ekdahlin mukaan, suurimmat hyödyt hoitajille ovat olleet siinä, että potilaiden aikojen etsimiseen ja mahdollisten lisäkysymysten miettimiseen on nyt paremmin aikaa. Digitaalisen yhteydenottoväylän ansiosta Lohjalla ajanvarausten puheluiden määrä on selvästi vähentynyt.

Mikä on suun terveydenhuollon tulevaisuus?

Vaikka digitalisaatio herättääkin suun terveydenhuollon puolella paljon kysymyksiä ja varsinaista digiloikkaa ei ole vielä saatu aikaan, tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. Klinikin ratkaisu on jo nyt helpottanut asiointia sekä ammattilaisten työtä ympäri Suomen ja lähes 90 % Klinikin potilas- ja ammattilaiskäyttäjistä ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Virtomaa näkee digitaalisen väylän avautumisen myös tasa-arvoistavana tekijänä.

”Kyllä se varmasti on tasa-arvoistava tekijä. Sitten voi hyödyntää myös perinteistä reittiä, mutta digitaalinen tulee lisänä”, Virtomaa kertoo.

Katso webinaarin tallenne:
Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja alustavan hoidon tarpeen arvion. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.

"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki