Tietojohtaminen tulee terveydenhuoltoon: keinoäly tuottaa reaaliaikaista dataa

marraskuu 25, 2020

Suomi on seurannut sote-uudistushankkeita jo reilun viidentoista vuoden ajan, mutta nyt Sanna Marinin hallituskaudella uusin versio sote-uudistusesityksestä on edennyt julkiselta lausuntokierrokselta jo lainsäädännön arviointineuvoston tarkasteltavaksi. Näyttäisi siis hyvin mahdolliselta, että uudenlainen sote-malli olisi tulossa ja Suomi siirtyisi hyvinvointimaakuntien aikakauteen vuoden 2023 alusta alkaen. Uuden sote-esityksen tavoitteina on taata nopea hoitoon pääsy ja yhdenvertaiset palvelut kaikille eheine palvelupolkuineen. Apua pyritään tarjoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, millä ennaltaehkäistään kansanterveyden heikkenemistä. Palveluihin halutaan digitaalisten ratkaisujen avulla saada katkeamaton ja ihmislähtöinen asetelma. Uutta sote-mallia esitetään, sillä nykyisen sote-järjestelmän on todettu olevan riittämätön palvelemaan kaikkia suomalaisia ja olevan vielä vajaatehoinen resursoinnissa.

Monet suomalaiset sote-alan ammattilaiset ajattelevat hoitoon hakeutumisen ensivaiheen olevan avainasemassa potilaan palvelupolun tehokkuuden edistämisessä. Olisi siis järkevää huomioida, millaisista lähtötilanteista tulevien hyvinvointimaakuntien sote-asiakkaat aloittavat hoito- ja palvelupolkujensa kulkemisen. Onko polku saavutettavissa kaikille? Onko siinä jotain, mitä voisi vielä parantaa? Mihin ja miten meidän tulisi resurssimme juuri nyt kohdentaa?

Suomen sote-järjestelmässä on käynnissä tietojohtamisosaamisen ja siihen liittyvien modernien työkalujen esiinmarssi. Näillä on kuitenkin parinaan terveydenhuollon etulinjassa edelleen vajavaista dataa tuottavia, aikaansa pysähtyneitä digitaalisia ratkaisuja, kun puhutaan ihmisen ensikontaktista terveydenhuollon kanssa. Palvelut ovat rajoitettuja tietyille ryhmille tai tarjoavat vain vajaan tiedon potilaan terveydentilasta, mikä jo itsessään kasvattaa resurssieriä ja vähentää potilaan hyvinvointia. Itse asiassa merkittävin ensivaiheen palveluista on edelleen puhelinkanava, johon soittaessaan apua tarvitseva ihminen joutuu odottamaan pitkään vastausta tai takaisinsoittoa. Kun itse puhelun hetki koittaa, terveyshuolensa pitäisi osata ilmaista mahdollisimman selkeästi ja hoitoa arvioivan osapuolen täytyisi kiireen alla yrittää löytää soittajalle paras hoidollinen ratkaisu. Hätiköityjä hoitopolun alkuarviointeja syntyy tästä syystä nykyisillä menettelyillä varmasti ja paljon. Puhelimessa kerrotuista tiedoista vain osa kirjataan potilastietojärjestelmään ja tilastointi jää vaillinaiseksi. Tällaista dataako ansaitsee moderni tietojohtaminen ruoakseen?

Tietojohtaminen on tätä päivää

Tietojohtaminen on tätä päivää ja sen kattavaa jalkautumista osaksi sosiaali- ja terveystoimea odotetaan. Uuden sote-mallin astuessa voimaan, tietojohtamiselle kannattaakin avata nykyistä suurempi rooli. Kun korvataan nykyiset vajaatehoiset palvelumallit digitaalisilla keinoälyä hyödyntävillä ensilinjan ratkaisuilla, sote-järjestelmä muuttuu kokonaisuudessaan läpinäkyvämmäksi ja tehokkaammaksi. Tietojohtamisen ammattilaiset ja organisaatiot saavat tulkittavakseen ainutlaatuisen rikasta ja tarkkaa dataa, alkaen potilaan ensikontaktista terveydenhuoltoon. Ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat silloin keskittyä entistä enemmän siihen, mihin heidät on palkattukin: terveydenhoitoon, eikä ylimääräisten palveluetappien sekä diagnoosien arvioimiseen.

Klinik tarjoaa ratkaisua sote-uudistuksen tietojohtamisen tueksi. Keinoälyn tukeman digitaalisen kiireellisyys- ja vaivatulkinnan avulla terveydenhuollon asiakas saa nopeasti ja vaivattomasti tarvitsemansa avun. Ensivaiheessa hyvinvointimaakuntalaisen ei tarvitse kuin kertoa sähköisessä palvelussa oireensa, joiden perusteella Klinikin keinoälymoottori laskee todennäköiset diagnoosivaihtoehdot ja niiden hoidollisen kiireellisyyden. Keinoälymoottorin teho perustuu kontrolloituun ja faktapohjaiseen terveysdataan, jota ohjataan terveydenhuollon ammattilaisista koostuvan tiimin voimin. Palvelun kaikkia tuloksia seurataan asiakas- ja ammattilaispalautteen kautta. Keinoäly on älykäs teknologia, jonka kehityksessä ihminen on saumattomasti osana.

Tietojohtamisen kannalta keinoälyn tukemat digitaaliset palvelut auttavat terveydenhuollon yksiköitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa palvelupolkujen tehokkuudessa ja tiedolla johtamisen kulttuurin kehityksessä. Klinikin lääketieteellinen keinoälymoottori tuottaa puhtaasti objektiivisen arvion apua tarvitsevan terveydentilasta ja hänen hoidon tarpeistaan - reaaliaikaisesti. Se lisää sote-järjestelmän läpinäkyvyyttä, tasapainoisuutta ja inklusiivisuutta jokaista apua tarvitsevaa kohtaan. Tällaisella seikkaperäisellä tiedolla johdettu terveydenhuollon organisaatio on turvallinen paikka edistää terveyttä niin potilaalle kuin terveydenhuollon ammattilaisellekin.

Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta."Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki