Iso-Britanniassa julkinen terveydenhuolto käyttää Klinikiä

marraskuu 2, 2020

Hoitopolkujen ensimmäisessä vaiheessa tehtävät päätökset ovat avain koko terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuuteen ja terveydenhuollon johtamisen muutokseen. Klinik digitalisoi keinoälyn avulla hoitopolun ensimmäiset vaiheet. Kysymys on tarkemmin sanottuna terveysongelmien kanssa painivan potilaan yhteydenoton digitalisoinnista ja siinä laajaan lääketieteelliseen tulkintaan pystyvän keinoälyn käytöstä yksittäisten oirevalintojen raksittamisen sijaan.

Näin varmistuu korkea potilasturvallisuus ja ammattilaisten työn kuormittavuus vähenee tehokkaamman kohdentumisen kautta. Mutta ennen kaikkea digitaalisessa etulinjassa syntyy lääketieteellisesti ainutlaatuisen rikasta dataa, jonka avulla organisaatiot voivat johtaa toimintojaan entistä näkemyksellisemmin ja tehokkaammin.

Tämän vuoden aikana ja koronan ansiosta Klinik on saanut Isossa-Britanniasta, Irlannista ja Portugalista mittavan määrän uusia perusterveydenhuollon yksiköitä asiakkaakseen: Esimerkiksi Isossa-Britanniassa jo 80 praktiikkaa käyttää Klinikiä hoidon tarpeen arvioinnissa, esidiagnoosin tekemisessä ja potilaan ohjaamisessa sopivimmalle resurssille yksikön sisällä.

Samalla yksiköt ja niiden laajemmat hallinto-organisaatiot saavat jopa reaaliaikaista tietoa alueensa terveysilmastosta ja resurssitarpeista. Tällä tiedolla he ohjaavat ja johtavat terveyspalvelujen tuotantoa aiempaa valistuneemmin ja tarkemmin.

Britannian julkisesta terveydenhuollosta vastaava NHS vaatii yksiköidensä terveydenhuoltopalvelujen digitalisointia vuoteen 2023 mennessä. Osa NHS:n praktiikoista on valinnut heille maksuttoman NHS:n tarjoaman ratkaisun sijaan Klinikin, koska ilman keinoälyä toimivat digiratkaisut itse asiassa lisäävät kustannuksia, työtä ja sähläystä. Mitta näiden maksuttomien, vaikeasti käytettävien järjestelmien kanssa on tullut täyteen.

Hoitopolun ensimmäisten vaiheiden siirtäminen Klinikiin vähentää luonnollisesti tartuntariskiä, mutta myös mahdollistaa hoitoon pääsyn ja muidenkin sairauksien hoidon, joka uhkaa jäädä koronan jalkoihin. Korona on täten käytännössä pakottanut praktiikat omaksumaan digitaalisen toimintatavan nopeasti.

Isossa-Britanniassa suomalaisella terveydenhuollon mallilla on hyvä maine. Terveydenhoitohenkilöstön ammattitaidosta puhutaan siellä hyvää. Suomessa hoidetaan moniammatillisesti eikä lääkäri ei ole ainoa, joka voi tehdä arvioita ja päätöksiä. Voidaan rehellisesti sanoa, että Suomessa on maailman parhaat ja ammattitaitoisimmat hoitajat, jotka osaavat jo ensikontaktissa hoitaa potilaita. Tätä mallia on Iso-Britanniassa nyt alettu soveltaa Klinikiä käyttävillä praktiikoilla.

Klinikin kohdalla asiat ovat menneet todella hyvin eteenpäin briteissä koronasta huolimatta. Digitaalinen toimintatapa ja työkalut ovat kiinteä osa uutta normaalia arkipäivää. Korona on lisäksi aiheuttanut sen, että organisaatioissa on myös vikasietokyky päällä. Avoin, auttavainen ja ymmärtäväinen asenne on tyypillistä. Aikaisemmat vanhemmat ratkaisut eivät ole olleet käyttäjäystävällisiä. Se on tuonut ennakkoluulon varjoa digitaalisten ratkaisujen päälle, joita olemme osaltamme onnistuneet hälventämään pitkään hiotun käyttäjäkokemuksen myötä.

Ulkomaisesta vauhdista huolimatta haluamme pitää pääkonttorimme Suomessa ja johtaa kansainvälisiä operaatioita täältä. Näin myös työpaikat muodostuvat pitkälti tänne kotimaahan. Myös sijoittajien osalta haluamme pitää mukana suomalaista osaamista ja rahoitusta, jotta voimme maksimoida yhteiskunnalle tuottamamme hyödyn. Jatkamme edelleen toimimista yhteiskuntavastuullisesti, koko kansakuntamme hyväksi.

Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta."Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki