Klinik vahvistaa lääketieteellistä otettaan uuden toimitusjohtajan myötä

Terveysteknologiayritys Klinik Healthcare Solutions Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen LL Petteri Hirvosen. Hirvonen on yksi Klinikin perustajajäsenistä ja toiminut aiemmin Klinikin lääketieteellisenä johtajana. Nimityksen myötä Klinik vahvistaa lääketieteellistä otettaan ja tähtää kasvuun sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Hirvonen ja Klinik panostavat jatkossa lääketieteellisen tekooälyn ja datan merkittävämpään hyödyntämiseen niin potilaiden kuin terveydenhuollon organisaatioiden auttamisessa.

Klinikin tekoälyä hyödyntävä hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoonohjauksen järjestelmä Klinik Access auttaa terveydenhuollon ammattilaisia jo yli 400 terveysasemalla Suomessa, Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Portugalissa.

Huippuluokan tekoälypohjainen hoitoonohjausjärjestelmä

Monivuotinen käytännön kokemus lääkärin työstä sekä hallinnolliset tehtävät terveydenhuollossa julkisella ja yksityisellä sektorilla ovat tuoneet Hirvoselle ymmärryksen terveydenhuollon toimintatavoista ja haasteista. Klinikin ratkaisut on kehitetty alusta asti vastaamaan näihin haasteisiin.

Klinikin tekoälypohjainen järjestelmä Klinik Access suoraviivaistaa ja sujuvoittaa hoitoonhakeutumisen ja sitä seuraavat hoidon vaiheet. Digitalisoimalla potilaan ensikontakti ja siihen liittyvä hoidon tarpeen arviointi voidaan tuottaa kustannustehokkaampia ja kattavampia terveydenhuollon palveluja sekä ammattilaisen että potilaan näkökulmasta. Älykkään oirearvio- ja yhteydenottokanavan avulla potilaat voivat asioida sujuvammin ja nopeammin terveydenhuoltoon, samalla kuormittaen vähemmän ammattilaisia. Tulevaisuudessa tekoälyä tarvitaan yhä enemmän myös helpottamaan terveydenhuollon resurssipulaa kohdentamalla resursseja oikea-aikaisemmin ja jopa ottamaan osa ammattilaisen rutiinitehtävistä hoitaakseen.

Kasvava kysyntä Isossa-Britanniassa ja Euroopassa

Digitaalisten ja ennen kaikkea tekoälyä hyödyntävien terveysteknologiaratkaisujen tarve kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti kansainvälisillä markkinoilla. Nykyään jo yli 2,0 miljoonalla asukkaalla Suomessa, Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Portugalissa on pääsy terveydenhuoltoon Klinikin digitaalisen yhteydenottokanavan kautta.

”Olemme ylpeitä saadessamme viedä suomalaista terveydenhuollon ja teknologian osaamista maailmalle. Esimerkiksi ympäri Iso-Britanniaa yli 60 GP-praktiikkaa on uudistanut potilasvirtojen hallintansa Klinikin teknologian avulla” Petteri Hirvonen kertoo. ”Intuitiiviset ratkaisumme auttavat potilaita, terveydenhuollon ammattilaisia ja laajempaa järjestelmää, kun digitalisaatiosta on tulossa osa ”uutta normaalia” kaikkialla maailmassa. Emme kuitenkaan missään nimessä unohda perustaamme eli jatkamme edelleen aktiivista ja hedelmällistä yhteistyötä suomalaisten terveydenhuollon asiakasorganisaatioiden ja niiden rautaisten ammattilaisten kanssa.”

Kohti datalla johdettua terveydenhuoltoa

Hirvonen linjaa, että Klinikin seuraava askel on tukea laajempaa siirtymää datalla johdettuun terveydenhoitoon sekä Suomessa että maailmalla. Klinikin järjestelmä tuottaa yksityiskohtaista dataa esimerkiksi potilasliikenteestä, sen ohjautumisesta ja kausivaihteluista reaaliajassa ja pitkälle historiaan. ”Datan avulla, jota Klinikin ratkaisut tuottavat, voimme auttaa organisaatioita hoidon suunnittelussa ja resurssoinnissa sekä terveysilmaston seurannassa sekä alueellisesti että kansallisella tasolla. Tulemme panostamaan myös enenevästi siihen, miten data voi toimia nykyistä enemmän potilaiden hyödyksi heidän terveytensä edistämisessä.”

”Koronaviruspandemia on nopeuttanut perusterveydenhuollon digitalisaatiota huomattavasti”, Hirvonen kertoo. Klinikin asiakasorganisaatioiden käytössä olevaa koronavirustartunnan todennäköisyyden ja vakavuuden tunnistavaa sekä älykkään hoitoonohjauksen tarjoavaa työkalua kehitetään edelleen, mahdollista epidemian toista aaltoa silmällä pitäen.

“Kokemuksemme terveydenhuollon kumppanina on osoittanut että, paras mahdollinen tulos saavutetaan ohjaamalla koko potilasvirta, mukaan lukien puhelinliikenne ja paikan päälle tulevat potilaat, laajan lääketieteellisen tunnistuskirjon omaavan digitaalisen hoitoonohjauksen läpi. Näin saadaan käyttöön ratkaisumme koko potentiaali, kun jokaiselle potilaalle tehdään lääketieteellisen tekoälyn toimesta ensitulkinta ja kiireellisyysarvio ennen henkilökunnan kohtaamista. Näin tuotetaan merkittäviä resurssisäästöjä ja tehostetaan toimintoja. Lisäksi parannetaan huomattavasti kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin ja sitoutumista omaan hoitoonsa sekä terveytensä vaalimiseen.”

 

Lisätietoja:
Petteri Hirvonen LL
lääketieteellinen johtaja
puh. 0500 122 444
petteri.hirvonen@klinik.fi


Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.