Klinik Access mahdollistaa potilasvirran yksityiskohtaisen seurannan

Klinik Access ammattilaiskäyttöliittymää on parannettu tuomalla mukaan uusi Raportit-työkalu, joka mahdollistaa sisään tulevan potilasvirran seurannan reaaliajassa ja pitkälle historiaan. Työkalu hyödyttää terveydenhuollon yksiköitä mm. päivittäisessä toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

Klinikin asiakkuusjohtaja Seidi Erätuli pitää Raportit-ominaisuutta merkittävänä parannuksena käyttöliittymään. Raportit-työkalu tuottaa yksityiskohtaista dataa Klinikin kautta tulevasta potilasliikenteestä. Datan avulla voidaan kehittää ja suunnitella terveydenhuollon yksiköiden toimintaa ja resurssienkäyttöä.

Dataa resurssoinnin ja päätöksenteon tueksi

Raporttien ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät milloin tahansa tarkastelemaan asiointien tilannetta, aivan live-tilannekuvaan asti. Raporteista on mahdollista nähdä esimerkiksi, jos potilasmäärissä on piikkejä tiettyinä viikon päivinä tai vuorokauden aikoina. Tämä auttaa terveydenhuollon yksiköiden resurssien suunnittelussa ja työvuorosuunnittelussa.

Ammattilaiset pystyvät tarkastelemaan Raportit-työkalusta asiointien tilannetta haluamallaan ajanjaksolla. Ajanjaksoksi voi valita kuluvan päivän tai tarkastella asiointeja edeltävältä viikolta, kuukaudelta tai vuodelta.

Raportit-osuudesta voi nähdä myös minkälaisilla vaivoilla hakeudutaan hoitoon, ja kuinka kiireellisiä vaivat ovat. Raportit näyttää, kuinka suuri prosenttiosuus vaivoista on kiireellisiä, kiireettömiä, tai soveltuu itsehoitoon. Myös potilaiden ikä- sukupuoli- ja asuinpaikkatiedot ovat saatavilla.

Diagrammi kuvaa kuinka suuri osa potilaista on itsehoidollisia, kiireettömiä, kiireellisiä tai ohjataan päivystykseen.

Kehuja terveydenhuollon ammattilaisilta

”Olette ihan omalla tasollanne, aivan loistava ja selkeä työkalu!”

Seidi Erätuli kertoo, että kuukauden käytössä ollut Raportit-työkalu on jo saanut kehuja ja kiitosta terveydenhuollon ammattialaisilta.

Muun muassa Keski-Suomen Seututerveyskeskuksesta kommentoitiin uutta Raportit-työkalua näin: ”Olette ihan omalla tasollanne, aivan loistava ja selkeä työkalu!”.

 

 

Lisätietoja:
Petteri Hirvonen LL
lääketieteellinen johtaja
puh. 0500 122 444
petteri.hirvonen@klinik.fi


Klinik Access on suomalaisten lääketieteen ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä tekemällä oireiden tunnistamisen helpoksi. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Palvelun tekoäly tunnistaa vaivan kiireellisyyden, tekee alustavan arvion potilaan vaivasta ja hoitoonohjaus saadaan tehokkaasti hoidettua sähköisesti. Palvelu voidaan liittää helposti osaksi kunnan verkkopalvelua, ilman mittavia integrointiprojekteja.