Klinik laajentaa toimintaansa Alankomaihin – Hollannin terveydenhuolto vastaa kasvavaan kysyntään terveysteknologian avulla

joulukuu 15, 2020

Klinik Healthcare Solutions Oy aloittaa yhteistyön hollantilaisen toimijan Huisartsen van Nederlandin (HvNL) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa Alankomaissa terveydenhuollon prosesseja, vähentää kustannuksia ja parantaa potilaiden asiakaskokemusta.

Klinik Healthcare Solutions Oy (Klinik) laajentaa toimintaansa Alankomaihin uuden kumppanuuden avulla. Klinikin ja Huisartsen van Nederlandin (HvNL) yhteistyö auttaa Alankomaissa terveyskeskuksia vastaamaan paremmin kasvavaan potilaskysyntään sekä tarjoamaan parempaa palvelua potilaille.

Huisartsen van Nederlandin tavoitteena on tehostaa Alankomaissa terveydenhuollon prosesseja. Palvelukonseptiin tuodaan mukaan Klinikin keinoälypohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen potilasvirran hallinnan ja seurannan. Klinikin ratkaisun avulla potilaat ohjataan turvallisesti ja tehokkaasti oikeaan hoidon aloitukseen. Näin tuodaan enemmän joustavuutta arkeen niin potilaille kuin ammattilaisillekin.

Potilaiden ohjautuminen sopivimmalle ammattilaiselle tehostuu ja ammattilaiset saavat keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön. Jatkossa terveydenhuollon yksiköt voivat hoitaa jopa 50 % nykyistä enemmän potilaita kuitenkaan tinkimättä hoidon laadusta. Terveydenhuollon prosesseista tulee läpinäkyviä, mitattavia ja kontrolloitavia etulinjassa syntyvän rikkaan lääketieteellisen datan avulla. Ensimmäiset hollantilaiset terveysasemat saavat käyttöönsä Klinikin teknologian helmikuun 2021 alussa.

Klinik auttaa vastaamaan Hollannin terveydenhuollon resurssihaasteisiin

Klinikin teknologia auttaa terveyskeskuksia vastaamaan nykyisen kysynnän ja resurssipulan tuomiin haasteisiin. Hollannin valtionvirasto Nivelin tuottama tutkimus arvioi lääkäripalveluiden määrän vähenevän Alankomaiden harvaan asutuilla alueilla 12 % vuoteen 2023 mennessä ja 25 % vuoteen 2028 mennessä. Samaan aikaan hoidon kysynnän ja sitä seuraavien hoitokustannusten ennustetaan nousevan 3.9 %, kun yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrän odotetaan kasvavan neljänneksellä.

HvNL:n toimitusjohtaja ja perustaja Charlotte van Sassen työskentelee myös itse yleislääkärinä sekä tutkijana. Hän kehittää terveydenhuollon prosesseja yhdessä hollantilaisen terveydenhuoltoyrittäjän Paul Wittemanin kanssa. Charlotten mukaan tällä hetkellä yli puolet (54 %) hollantilaisista terveysasemista ei käytä lainkaan apunaan digitaalisia ratkaisuja.

HvNL:n tekemä mallinnus osoittaa, että hollantilaiset terveysasemat voisivat Klinikin ratkaisuja hyödyntämällä kasvattaa potilasmääräänsä jopa 48 %. Aalto Yliopiston v. 2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan Klinikin ratkaisu tuo keskimäärin 14 % eli 31€ potilaskohtaiset säästöt hoitokustannuksiin.

”Klinikin ja HvNL:n yhteistyön ansiosta terveysasemat pystyvät jatkossa tarjoamaan potilaille enemmän yhdenmukaista ja tasalaatuista hoitoa mahdollistaen samalla terveysasemien kapasiteetin kasvun” Charlotte sanoo.

Klinikin digitaalista järjestelmää käyttää Suomessa yli 35 % maan julkisista terveysasemista. Isossa-Britanniassa Klinik on käytössä noin 100 terveyskeskuksessa ja palvelun piirissä on yhteensä yli kaksi (2) miljoonaa potilasta. Palaute terveyskeskuksista sekä Suomessa että Iso-Britanniassa on ollut hyvin myönteistä – 92 % potilaista pitää Klinikin asiointikanavaa hyvänä tai erinomaisena. Aalto-Yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan, terveydenhuollon ammattilaiset kannattavat Klinikin käyttöä (4.3/5) ja kokevat sen hyödylliseksi omalle työlleen.

HvNL:n tarkoitus on tarjota Klinikin ratkaisua suoraa Alankomaiden terveysasemille. Klinikin toimitusjohtaja Petteri Hirvonen kertoo olevansa innoissaan uudesta kumppanisopimuksesta.

”Euroopan terveysasemat ovat eturintamassa kysynnän kasvaessa. Yhteistyö HvNL:n kanssa tarjoaa digitaalisen terveydenhuollon kokonaisratkaisun, joka takaa ammattilaisille oikeanlaiset työkalut korkealaatuisen hoidon tarjoamiseksi ja tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi. HvNL on meille täydellinen yhteistyökumppani terveydenhuollon laajan asiantuntemuksensa ansiosta.”

Yhteistyön tuloksena Klinikin ratkaisu pilotoidaan Alankomaissa kahdella eri terveysasemalla ensi vuoden alussa, jonka jälkeen se levitetään laajemmin markkinoille HvNL:n toimesta.

Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta."Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki