Klinik Pro on nyt Klinik Access

Kuvassa Klinikin lääketieteellisen tiimin asiantuntijat Ville Salmensuu ja Rony Lindell, jotka ovat olleet kehittämässä uutta AI3 lääketieteellistä algoritmia.

Klinik vauhdittaa kansainvälistymistään uudella Klinik Access brändillä. Nimen vaihdon taustalla on uudistunut tuote, joka palvelee entistä paremmin ja monipuolisemmin terveydenhuollon ammattilaisia. Klinik Access sisältää mm. edistyneemmän ja tarkemman AI3 lääketieteellisen algoritmin, ja se tuo uusia ominaisuuksia ammattilaiskäyttöliittymään. Nimen vaihto myös selkeyttää ja yhdenmukaistaa Klinikin brändiä.

Uusi nimi kuvastaa Klinikin toiminnan ydintä

Klinikin toimitusjohtajan Hannu Nissisen mukaan uusi nimi, Klinik Access, kuvastaa paremmin Klinikin toiminnan ydintä eli helpompaa hoitoon pääsyä. Klinikin missio on mahdollistaa kaikille hoitoa tarvitseville pääsy terveydenhuoltoon, sekä optimoida terveydenhuollon ammattilaisten aikaa niin, että he voivat keskittyä potilaiden hoitoon.

Klinik Access siirtää yhteydenotot puhelimesta ja paikanpäältä verkkoon, ja palvelee näin sekä potilaita että ammattilaisia. Digitaalisen palvelun avain on lääketieteellinen algoritmi, joka tekee alustavan arvion potilaan vaivasta; sisältäen kiireellisyyden, hoitosuositukset ja kattavat taustatiedot.

A13 algoritmi tuo tarkkuutta, laatua ja turvallisuutta

Uusi Klinik Access -palvelu sisältää entistä tarkemman AI3 lääketieteellisen algoritmin, joka tuo merkittäviä parannuksia mm. potilasturvallisuuteen, kiireellisyystulkintaan ja diagnoosiehdotusten tarkkuuteen. Uudistuneen AI3 algoritmin on kehittänyt suomalaisista lääkäreistä ja data-analyytikoista koostuva Klinikin lääketieteellinen tiimi.

”Uudistuneen algoritmin ansiosta tulkinnat vaivoista ja vaivan kiireellisyydestä täsmentyvät entisestään. Järjestelmä tukee lääkärin päätöksentekoa ja vähentää epävarmoja tilanteita, sillä se listaa mahdolliset vaivat. Uusi keinoäly sisältää nyt myös erikoislääkäritason tulkintaa mm. lastentautien osalta, lastenlääkäreiden kanssa tehdyn yhteistyön kautta.”, lääketieteellisen kehityksen johtaja Rony Lindell kertoo.

Klinik Access on muokattu myös vastaamaan Iso-Britannian laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. CE 1 lääkintälaite -merkinnän rinnalle, Klinik on saanut NHS UK Cyber Essentials -sertifikaatin, joka takaa järjestelmän turvallisuuden. Sertifikaatti on todiste siitä, että Klinkin tietoturva on vaaditulla tasolla ja järjestelmä torjuu yleisimmät tietoturvauhat.

Reaaliaikaiset raportit ammattilaisen käyttöliittymään

Ammattilaiskäyttöliittymää on parannettu tuomalla mukaan uusi Raportit-työkalu, joka mahdollistaa palvelun käytön seurannan reaaliajassa. Asiakkuusjohtaja Seidi Erätuli pitää tätä merkittävänä parannuksena käyttöliittymään. Raportit-työkalu automatisoi seurannan sekä mahdollistaa asiointien tarkastelun reaaliajassa ja pitkälle historiaan.

”Raporttien ansiosta ammattilaiset pystyvät milloin tahansa tarkastelemaan sähköisten asiointien tilannetta, jopa aivan live-tilannekuvaan asti. Raportit tuottaa ajankohtaista ja relevanttia dataa toiminnan seurannan, suunnittelun ja kehittämisen tueksi.” Seidi Erätuli kertoo.

Raporteista on mahdollista nähdä mm. mihin aikaan vuorokaudesta ja minä viikon päivinä asiointeja tehdään eniten. Tämä auttaa esimerkiksi suunnitelmaan hoitajien työvuoroja paremmin. Käyttödataa voi tarkastella myös esimerkiksi mm. kiireellisyyden, yleisimpien asiointien ja asiointeihin käytetyn ajan perusteella.

Lisätietoja:
Petteri Hirvonen LL
lääketieteellinen johtaja
puh. 0500 122 444
petteri.hirvonen@klinik.fi


Klinik Access on suomalaisten lääketieteen ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä tekemällä oireiden tunnistamisen helpoksi. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Palvelun tekoäly tunnistaa vaivan kiireellisyyden, tekee alustavan arvion potilaan vaivasta ja hoitoonohjaus saadaan tehokkaasti hoidettua sähköisesti. Palvelu voidaan liittää helposti osaksi kunnan verkkopalvelua, ilman mittavia integrointiprojekteja.