Miten tekoäly toimii hoitotyön tukena?

kesäkuu 23, 2021

Tekoälyn rooli terveydenhuollossa on ennen kaikkea hoitajia ja lääkäreitä tukeva. Tekoälyn avulla saadaan vähennettyä rutiininomaisia töitä ja nopeutettua prosesseja. Hoitajille tekoälypohjainen järjestelmä antaa tukea ja varmuutta, kun kone tekee alustavan hoidon tarpeen arvioin.

Tekoälyratkaisu toimii hoitotyön tukena mm. Lohjan, Varkauden ja Loviisan kaupungin terveyspalveluissa, joissa sitä hyödynnetään erityisesti hoidon tarpeen arvioinnissa sekä oireiden tunnistamisen yhteydessä. Potilaille se tarjoaa nykyaikaisen tavan ottaa yhteyttä terveydenhuollon palveluihin netissä.

Tekoäly auttaa hoidon suunnittelussa

Loviisan terveyskeskuksessa kohta kahden vuoden ajan käytössä ollut Klinik Access -järjestelmä on vähentänyt hoitajien virhearvioita. Virheiden määrä on pienentynyt, sillä hoitajilla on enemmän aikaa miettiä tapauksia ja tekoäly tukee päätöksentekoa.

Loviisan terveyspalveluissa yhteydenotot ovat siirtyvät enenemissä määrin puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Kun kuntalainen syöttää oireensa verkkopalveluun, tekoälyä hyödyntävä järjestelmä tekee välittömän kiireellisyysarvion ja diagnoosiehdotukset henkilökunnalle käsittelyyn. Tämä helpottaa ja tukee ammattilaisten työtä. Lopullisen diagnoosin tekee kuitenkin aina ihminen.

”Mikäli oirekuvauksessa ilmenee jotain akuuttia ja päivystyksellistä hoitoa vaativaa, tekoäly ohjaa suoraan päivystykseen”, kertoo Loviisan kaupungin palvelupäällikkö Päivi Sippula.

”Lääkärille Klinikistä on hyötyä siinä, että kun asiakas täyttää oirekuvan, saadaan teksti kopioitua suoraan potilastietojärjestelmään ja siellä on sitten lääkärille hyvin tehty anamneesi” Päivi Sippula kertoo.

Mahdollistaa kattavammat potilastiedot

Varkauden kaupungissa kuntalaiset voivat turvallisesti ja helposti asioida verkossa, paikasta riippumatta. Varkauden ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen kertoo, että Klinikin avulla potilaat voivat kuvailla oireensa rauhassa ja tekstin voi tuottaa juuri siinä mittakaavassa, kun itse toivoo. Näin myös ammattilaisilla on jo ennen yhteydenottoa käytössään kattavammat potilastiedot.

Varkauden terveyspalveluissa sähköisen asioinnin kautta tulleita yhteydenottoja käsitellään moniammatillisesti yhdessä hoitajan ja lääkärin kanssa oikeanlaisen hoidon takaamiseksi.

Vähentää puhelinruuhkia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä

Klinik-järjestelmä vähentää ajanvaraukseen tulevien puheluiden määrää, kun asiakkaille on tarjolla sähköinen yhteydenottoväylä. Lohjan kaupungin Ylihammaslääkäri Anna Ekdahl kertoo, että Lohjalla suun terveydenhuollon ajanvarausten puheluiden määrä on selvästi vähentynyt ja ruuhkapiikit tasoittuneet. Hoitajilla on nyt enemmän aikaa potilaiden aikojen etsimiseen sekä mahdollisten lisäkysymysten miettimiseen.

”90 % käyttäjistä ja ammattilaiskäyttäjistä ovat olleet palveluun tyytyväisiä.”, kertoo Anna Ekdahl, Lohjan kaupungin ylihammaslääkäri.

Palvelu on käytössä ympäri vuorokauden, jolloin asiakkaiden ei tarvitse jonottaa puhelimessa ja he voivat aloittaa asioinnin koska tahansa ja missä tahansa. Palvelu vähentää myös terveysammattilaisten kiirettä ja stressiä, kun hoitopolun ensivaiheet digitalisoidaan.

Rauhallisemmat työolosuhteet ja tyytyväisemmät asiakkaat edistävät terveysammattilaisten työtyytyväisyyttä. Lohjalla 90 % kaikista käyttäjistä, potilaat ja terveysammattilaiset mukaan lukien, ovat olleet Klinik-palveluun tyytyväisiä. Ekdahl kannustaa myös muita kuntia Klinik Access -järjestelmän käyttöönotossa: ”Palvelua kannattaa kokeilla”.
Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja alustavan hoidon tarpeen arvion. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.

”Aivan loistava. Ei tarvitse enää jonottaa puhelimessa, vaan voi täyttää täällä asian silloin kun itselle parhaiten sopii.”
Seinäjoen kuntalainen
Seinäjoki
"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki