Terveydenhuollon tulevaisuus perustuu datan hyödyntämiseen

Blogi ja uutiset

syyskuu 14, 2022
Terveydenhuollon haasteet siirtyvät hyvinvointialueiden ratkaistavaksi Suomalaisen terveydenhuollon keskeisimmät haasteet ovat jo pitkään olleet taloudellinen resurssipula, lääkäripula ja hoitajapula. Nämä ongelmat ovat näkyneet varsinkin kuntakohtaisen terveydenhuollon järjestämisessä. Pienelle yksikölle jo yksi merkittävästi enemmän resursseja vaativa potilas on saattanut aiheuttaa taloudellisia haasteita. Resurssipulan ympärille on haettu ratkaisua eril...
toukokuu 20, 2022
Vaikuttavuus terveydenhuollossa nähdään usein tietyllä tavalla ryöstötaloudellisena terminä ja koko termiä vaikuttavuus pyöritellään ikään kuin tuotantotalouden kautta. Tämä antaa sijan virheelliselle ajatukselle, että vaikuttavuuden lisääminen terveydenhuollossa tarkoittaa automaattisesti kustannusten voimakasta leikkaamista, prosessien tehostamista tai pienemmällä resurssimäärällä isomman tuotoksen aikaan saamista. Mutta kuten tiedämme, on kysymys kaikill...
huhtikuu 13, 2022
Iso-Britannian NHS-terveysasemat ovat omaksuneet uudenlaisen tavan toimia perusterveydenhuollossa. Keskiössä on kaikkien potilaiden ohjaus sähköiseen kanavaan ja Klinik Access -järjestelmän käyttö potilaiden ensivaiheen arviointiin. Uudella toimintatavalla on saatu aikaan merkittäviä parannuksia - mm. odotusaika kiireettömään hoitoon lyheni 4 viikosta 5 päivään. Klinik Access tekee alustavan hoidon tarpeen arvion ja järjestää potilaat kiireellisyysjärjes...
helmikuu 24, 2022
Digikanavan avulla voidaan lisätä mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja helpottaa hoidon piiriin pääsemistä. Vantaan kaupunki uudisti mielenterveyspalveluiden yhteydenottoaan ottamalla käyttöön digitaalisen asiointikanavan, Klinik Accessin. Enää yhteydenotto ei ole sidottu pelkkiin puhelinpäivystysaikoihin, vaan asioida voi milloin tahansa Vantaan verkkosivujen kautta. Tavoitteena on päästä puuttumaan mielenterveysongelmiin varhaisessa vaiheess...
1 2 3 4 10
”Aivan loistava. Ei tarvitse enää jonottaa puhelimessa, vaan voi täyttää täällä asian silloin kun itselle parhaiten sopii.”
Seinäjoen kuntalainen
Seinäjoki
"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki