Digitaalinen hoitoonohjaus Iso-Britannian terveysasemilla

huhtikuu 12, 2021

Resurssipula ja terveydenhuollon kuormitus ovat kasvavia ongelmia Iso-Britanniassa. Kun koronavirus iski keväällä 2020, se toi Iso-Britannian terveydenhuollolle uudenlaisia haasteita. Britannian julkisesta terveydenhuollosta vastaava National Health Service (NHS) kehotti terveysasemia ottamaan käyttöön toimintamallin, jossa yhteydenotot hoituvat ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. NHS kannusti myös siirtymään ns. ”total triage” malliin, jossa kaikki yhteydenotot käsitellään digitaalisesti.

Uudella teknologialla ja digipalveluilla voidaan tehostaa hoitoonohjausta ja koko terveysasemien toimintaa. Klinikin digitaalisen hoitoonohjausjärjestelmän avulla kaikki yhteydenotot, niin puhelimitse kuin sähköisesti saapuvat, pystytään käsittelemään saman alustan kautta. Klinikin ratkaisu on kehitetty suomalaisessa terveydenhuoltoympäristössä, mutta se vastaa hyvin myös NHS:n vaatimuksiin.

Ensimmäiset terveysasemat UK:ssa ottivat Klinikin käyttöön marraskuussa 2019 ja tällä hetkellä ratkaisu on käytössä yli 100 terveysasemalla Englannissa, Skotlannissa ja Irlannissa. Tulokset näkyvät selvästi: ns. turhat vastaanottokäynnit ovat vähentyneet ja ammattilaisten kiire ja stressi on helpottanut. Terveysasemat pystyvät käsittelemään suuremman potilasmäärän samoilla resursseilla. Ammattilaisten työtyytyväisyys ja potilastyytyväisyys ovat kasvaneet.

Mitkä ovat digitaalisen hoitoonohjauksen hyödyt?

Klinikin ratkaisu hyödyntää tekoälyä hoitoonohjauksessa sekä hoidon tarpeen arviossa. Potilas voi aloittaa asioinnin kotoa käsin turvallisesti verkossa. Oireet klikkaillaan verkkolomakkeelle, jonka jälkeen tekoäly tunnistaa vaivan ja tekee alustavan hoidon tarpeen arvion ammattilaiselle käsittelyyn. Digitaalinen hoitoonohjaus säästää ammattilaisten aikaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä, kun potilas löytää sopivan ammattilaisen luo heti hoitopolun alussa ja turhilta yhteydenotoilta ja käynneiltä vältytään.

Digitaalinen toimintamalli tuottaa organisaatiolle dataa, jonka avulla voidaan suunnitella resurssointia. Kun kaikki potilaiden yhteydenotot tallentuvat samaan järjestelmään, saadaan tietoa kokonaiskysynnästä, vaivojen laadusta ja määrästä. Tämän avulla pystytään suunnittelemaan koko organisaation toimintaa ja ajankäyttöä.

Jos kaikki yhteydenotot käsitellään digitaalisesti lääketieteellistä tekoälyä hyödyntämällä, se:

  • Tehostaa terveysasemien toimintaa ja nopeuttaa asiointien käsittelyä
  • Vähentää 50 % ns. turhista vastaanottokäynneistä
  • Tuottaa terveysasemille dataa, jonka avulla pystytään suunnittelemaan resursointia
  • Takaa potilaille 24/7 yhteydenottokanavan verkossa
  • Yhtenäistää digitaalisen terveydenhuollon järjestelmän, jolla taataan tehokas hoitoonohjaus ja hoitopolku jokaiselle potilaalle
  • Kun 50 % yhteydenotoista tulee digikanavan kautta, se säästää arviolta keskimäärin 200 miljoonaa puntaa (230 milj. euroa)

Mitä tuloksia digitaalisella hoitoonohjauksella on saatu Iso-Britanniassa?

Terveysasemat pystyvät käsittelemään suuremman potilasmäärän samoilla resursseilla. Yhä useampi potilasasiointi pystytään käsittelemään ilman vastaanottokäyntiä. Näin on pystytty säästämään hoitohenkilökunnan aikaa ja ohjaamaan resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Potilaat myös kirjaavat tietojaan ja oireitaan tarkemmin verkon kautta, jonka ansiosta voidaan tarjota oikeanlaista ja sitä kautta laadukkaampaa hoitoa. Tutkimusten mukaan sekä ammattilaisten tyytyväisyys sekä potilastyytyväisyys ovat kasvaneet.

Park Lane Surgery -terveysaseman lääkäri Joseph Bannsin mukaan ”Vastaanottokäyntejä kertyi ennen 96 % kaikista yhteydenotoista. Klinikin ratkaisun avulla potilaskäyntien määrä on saatu laskettua noin 74 prosenttiin ja terveysasema pystyy ohjaamaan potilaita suoraan eri hoitoyksiköihin. Lääkärikäyntejä tarjotaan vain niille potilaille, jotka niitä oikeasti tarvitsevat. Lääkärien työtyytyväisyys on kasvanut, kun heille jää enemmän aikaa vaikeampien tapausten käsittelyyn.”

100 % Haxby Groupin potilasasioinneista käsitellään Klinikin tekoälyn avulla

Haxby Group otti Klinikin ratkaisun käyttöön lokakuussa 2019 Yorkin terveysasemillaan Englannissa ja on myöhemmin laajentanut palvelun käyttöä yhteensä 13 terveysasemalle Yorkissa ja Hullissa. Tällä hetkellä kaikki terveysasemille tulevat yhteydenotot käsitellään Klinikin tekoälyn avulla. Näistä 60 % tulee suoraa sähköisen kanavan kautta ja 40 % puhelimitse, jolloin ammattilainen syöttää potilaan tiedot Klinik-järjestelmään.

Klinik on parantanut asiakaspalvelua ja vaikuttanut myönteisesti terveysasemien henkilöstöön. Potilasasiointeja pystytään käsittelemään nopeammin ja tehokkaammin. Klinik on antanut Haxby Groupin terveysasemille hyödyllistä tietoa terveysasemiin kohdistuvasta kysynnästä – eikä vain sen määrästä, vaan myös terveysvaivojen laadusta. Lääkäri Thomas Patel-Campbell kertoo, että ”meillä on paljon entistä tarkempaa tietoa kysynnän ajoittumisesta ja määrästä. Tiedämme, minkä verran resursseja tarvitsemme kuhunkin aikaan päivästä ja millaista hoitoa ihmiset tarvitsevat.”
Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.

"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki