Terveydenhuolto elää menneessä maailmassa – Tekoälyn avulla voitaisiin lyhentää hoitojonoja

maaliskuu 4, 2021

Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen on tätä päivää, ei tulevaisuutta. Digiratkaisuilla voidaan nopeuttaa hoitoon ohjausta sekä helpottaa terveydenhuollon yksiköiden kuormittavuutta uudistamalla toimintatavat ja kohdistamalla resurssit oikein. Silti monessa suomalaisessa kunnassa digipalveluiden potentiaali jää edelleen hyödyntämättä. Iso-Britanniassa teknologian merkitys terveydenhuollolle on huomattu ja siellä muutos on jo pitkällä.

Helsingin Sanomien artikkeli terveyskeskusten tehottomuudesta ja hoitojonojen valumisesta kolmen kuukauden mittaiseksi on karua luettavaa. Tilastot hoitoon pääsystä terveyskeskuksissa kertovat, että monessa kunnassa odotusaika kiireettömään hoitoon on venähtänyt kohtuuttomasti. Kaikkea ei voi selittää koronalla, sillä hoitoon pääsy takkusi jo ennen pandemiaa.

Suomi on ollut teknologian hyödyntämisessä edelläkävijä monessa asiassa. Asiat ruokaostoksia myöten voi hoitaa nykyään verkossa. Kukaan ei odota, että pankkiin voisi enää marssia paikan päälle, vaan jokaisen iästä riippumatta odotetaan käyttävän verkkopankkia. Terveydenhuollossa valitettavasti eletään edelleen menneessä maailmassa. Liian monessa kunnassa ei osata eikä yritetä tarpeeksi valjastaa digipalveluiden potentiaalia sille tasolle, joka olisi mahdollista nyt vuonna 2021.

HS:n artikkelissa kerrotaan, että palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja muuttamalla toimintatapoja voidaan parantaa hoitoon pääsyä. Toimintatapojen muutoksen keskiössä tulisi kuitenkin olla ennen kaikkea palvelujen digitalisoiminen. Hyödyntämällä tehokkaita digiratkaisuja hoidon ensivaiheissa eli potilaiden yhteydenotossa ja hoidon tarpeen arvioinnissa saataisiin aikaan todellinen muutos terveydenhuollossa. Terveydenhuollon tulisi ottaa järein asein käyttöön pankkimainen pakotettu digikanava kiireettömille asioinnille eikä tarjota puhelinpalvelua ensimmäisenä yhteydenottomuotona.

Todellisuutta on, että jopa 70 % terveyskeskusasioinneista voitaisiin hoitaa etänä ilman fyysistä vastaanottoa. Liian usein nykymallilla potilasta juoksutetaan luukulta luukulle, vaikka lopulta vaivaan olisi riittänyt itsehoito ja apteekissa käynti. Digitaalista hoidon tarpeen arvioita hyödyntämällä säästettäisiin sekä hoitohenkilökunnan että potilaan aikaa.

Tehokkaan toimintamallin keskiössä on tekoälyä hyödyntävä hoitoonohjaus

Lääkintäneuvos Sirkku Pikkujämsä sosiaali- ja terveysministeriöstä painottaa, että terveydenhuollon toimintamalleja täytyy muuttaa pysyvästi jonojen purkamisen mahdollistamiseksi. Toimintamallin keskiössä tulisi kuitenkin olla hoidon ensivaiheiden digitalisointi. Koko hoitoonohjaus potilaan yhteydenotosta, alustavaan diagnoosiin ja ammattilaisen yhteydenottoon on mahdollista hoitaa samalla alustalla.

Klinikin tekoälyä hyödyntävä digitaalinen palvelu on todistetusti purkanut hoitojonoja ja mahdollistanut terveysaseman kapasiteetin kasvun ilman lisähenkilöiden palkkaamista. Salaisuus piilee laajaa tulkintaa hyödyntävässä tekoälyssä, joka tekee alustavan hoidon tarpeen arvion ja kiireellisyysarvion ilman ihmisresursseja.

Klinik Access siirtää yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Alustava hoidon tarpeen arvio toteutuu digitaalisesti ja potilas pystytään ohjaamaan suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Kattavien esitietojen ja keinoälyn tekemän tulkinnan avulla potilaan hoitopolku nopeutuu. Kun hoitopolun ensivaiheet digitalisoidaan, välivaiheet vähenevät merkittävästi.

Iso-Britanniassa Klinikin kautta hoituu jopa 70 % asioinneista

Iso-Britanniassa Klinikin järjestelmä on tuonut ratkaisun kasvavaan potilaskysyntään. NHS terveyskeskukset ovat ottaneet Klinikin koko potentiaalin käyttöön ohjaamalla kaikki potilaat sähköiseen asiointiin. Useilla terveysasemilla 60-70 % yhteydenotoista tulee sähköisen kanavan kautta eli puhelumäärät ja turhat vastaanottokäynnit ovat vähentyneet merkittävästi. (Suomessa vastaava luku on 5-20 %)

“Nyt kun meillä on Klinik käytössä, emme ikinä halua palata entiseen malliin".

Roxbournen terveyskeskuksesta Operations Manager, Trupti Chauhan kertoo, että Klinikin käyttöönoton ansiosta terveyskeskus pystyy nyt vastaamaan kasvaneisiin potilasmääriin samalla henkilöstömäärällä. Avainasemassa on ollut datan hyödyntäminen eli se, että näkee ennakolta, mikä on kysyntä ja pystyy suunnittelemaan tarvittavien resurssien käytön.

“Nyt kun meillä on Klinik käytössä, emme ikinä halua palata entiseen malliin", Trupti Chauhan kertoo. ”Henkilökunnallamme on vähemmän paineita vastata potilaiden odotuksiin, ja koko tiimi kokee, että meillä on paremmat valmiudet käsitellä kaikki saapuvat yhteydenotot. Voimme hengittää nyt."

Tekoälyn tehdessä hoidon tarpeen arvioinnin, potilas välttyy ylimääräisiltä käynneiltä ja löytää sopivan ammattilaisen luo heti hoitopolun alussa. Lisäksi automaattinen kiireellisyysarvio varmistaa, että ne, jotka tarvitset hoitoa ensin saavat hoitoa ensin. Klinikin tekoälyä hyödynnettäessä tulevaisuus on jo täällä.

 Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.

"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki