Digiterveyspalvelut lisäävät potilaan valtaa hoitonsa suhteen

maaliskuu 17, 2019

Terveydenhuollon uudet digipalvelut lisäävät potilaan valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia oman hoitonsa suhteen. Pystymme entistä paremmin omin ehdoin, tiedoin ja taidoin vaikuttamaan terveyttämme koskeviin asioihin. Tekoälyä hyödyntävä vaivantunnistus ja hoitoonohjaus tarjoavat neuvoja aikaan ja paikkaan katsomatta. Helposti saatavilla oleva luotettava ja kattava terveystieto taas lisää mahdollisuuksia ottaa aktiivisempi rooli oman hoidon toteuttamisessa.

Kun lukko menee rikki, on luontevaa soittaa lukkosepälle, mutta kun selkä vihoittelee, on monta paikkaa, mihin voisi ottaa yhteyttä: hoituuko asia hierojalla, voisiko helpotusta saada kiropraktikolta vai pitäisikö hakeutua lääkärille? Tässä kohtaa Klinikin lääketieteelliseen algoritmiin pohjautuva vaivantunnistuspalvelu tulee avuksi: se ohjaa kuvailemaan oireet sekä muut tarvittavat taustatiedot. Järjestelmä tekee analyysin asiakkaan vaivasta, tilasta ja oikeasta hoidon aloituksesta sekä kertoo, minne voi hakeutua hoitoon. Tekoäly siis ohjaa ihmistä auttamaan itseään.

Klinikin lääketieteellinen johtaja, LL Petteri Hirvonen korostaa, että Klinikin palvelu on laadittu niin, että kuka tahansa normaalit internet-taidot omaava henkilö osaa sitä käyttää. Painopisteenä on auttaa löytämään oikea tieto, toiminta ja palvelut. Sen sijaan että potilas on usein kiireisessä vastaanottotilanteessa lääkärin lukuisien kysymysten kohteena, hän voi rauhassa pohtia tilannettaan ja vastata verkossa vaivaa eri kanteilta kartoittaviin kysymyksiin. Syntyy voimauttava kokemus siitä, että pystyy omin ehdoin, tiedoin ja taidoin vaikuttamaan oman terveyden hoitamiseen liittyviin asioihin.

Tietävä potilas positiivinen haaste lääkärille

Moni meistä etsii verkosta lisätietoa, kun jokin oire vaivaa itseä tai läheistä. Ilman asiantuntemusta on kuitenkin hankala tietää, mihin näkemykseen tai ohjeeseen voi luottaa ja mikä lähde tarjoaa puolueetonta ja viimeisintä tietoa. Klinikin palvelusta löytyvä tieto on luotettavaa, ajantasaista ja olennaista. Artikkeleissa kerrotaan, mistä kussakin sairaudessa tai vaivassa on kyse, millaiset ovat sen tyypilliset oireet, miten sitä hoidetaan ja millaisin elintavoin ja valinnoin vaivaa voisi myös ennaltaehkäistä.

Klinikin palveluiden kehittämisessä mukana oleva lääkäri, LT Juhani Määttä pitää hyvänä, että ihmiset ovat kiinnostuneita terveydestään ja hakevat lisätietoa verkosta, kunhan osaavat hakea sitä luotettavasta tietolähteestä. Määtän mukaan ihmisten lisääntynyt terveystietämys on positiivinen haaste lääkärille. “Lääkärin asiantuntijarooli korostuu, kun potilaalle ei tarvitse selittää kaikkea sairauteen liittyvää aivan alusta alkaen. Vastaanotolla päästään myös syvempiin keskusteluihin ja potilaan motivaatio osallistua aktiivisesti sairautensa hoitamiseen lisääntyy, kun hän tietää ja ymmärtää tilanteensa paremmin.”

Sairaudestaan tietävä ja siitä kiinnostunut potilas voidaankin nähdä lääkärin kumppanina, jonka kanssa yhteistyössä päästään hoidon kannalta parempaan lopputulokseen. Tutkimukset kertovat samaa: aktiivinen potilas, joka tuntee sairautensa, toteuttaa myös hoito-ohjeita ja lääkehoitoaan paremmin. Hän tekee sitä tietoisemmin itsensä vuoksi, ei vain “koska lääkäri määrää”. Potilaasta tulee subjekti ja oman hoitonsa keskeinen toteuttaja.

Oikea tieto mahdollistaa myös ennaltaehkäisevän terveydenhoidon aktiivisten ja omavalintaisten tekojen kautta. Hoidon painopiste siirtyy näin kaikkinensa yhä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan.

Digipalvelut vapauttavat resursseja kohtaamiselle

Klinikin tekoälyyn perustuvasta palvelusta ollaan erittäin kiinnostuneita eri puolilla maailmaa. Ison-Britannian markkina-alueesta vastaava Ben Wood kertoo, että britit ovat hyvinkin valmiita tämän kaltaiselle palvelulle, vaikka maassa on perinteisesti luotettu oman perheen asiat tuntevan perhelääkärin hoitoon. Nykysysteemi ei enää vain ole mahdollinen, sillä lääkäreitä on potilasmääriin nähden aivan liian vähän ja he ovat täysin ylikuormitettuja.

“Ihmiset ovat Britanniassa tottuneet tekoälypohjaisiin palveluihin jo esimerkiksi kaupan- ja pankkipalvelun puolella ja alkavat olla valmiita siihen, että myös osa terveydenhuollon palveluista siirtyy digiin. Ihmiset haluavat palvelua, joka ohjaa heitä terveyspulmissa juuri silloin, kun tarve on suurin, aikaan tai paikkaan katsomatta. Klinikin palvelu tarjoaa juuri tähän ratkaisun,” Ben Wood toteaa.

Osalla asiakkaista on paremmat valmiudet hoitaa terveysasioita verkossa kuin toisilla, oli maa mikä hyvänsä. Aina on myös henkilöitä, jotka haluavat asioida suoraan paikan päällä tai puhelimitse hoitohenkilöstön kanssa. “Se on aivan ok, sillä jokaisella tulee olla mahdollisuus hoitaa terveysasioitaan niistä lähtökohdista, jotka hänellä on. Klinikin palvelu tekee heillekin enemmän tilaa purkamalla esimerkiksi puhelinpalvelun ja päivystyksen ruuhkia. Hoitohenkilöstölle jää enemmän aikaa niissä asioivien potilaiden kohtaamiselle”, Petteri Hirvonen summaa.

Klinik.fi on verkkopalvelu, joka auttaa tunnistamaan ja hoitamaan erilaisia oireita sekä löytämään sopivimman terveysasiantuntijan luo.

Klinik Healthcare Solutions on terveysteknologiayritys, joka tuottaa älykkäitä ratkaisuja terveydenhuoltoon. Yrityksen taustalla on suomalaisia lääketieteen ammattilaisia, jotka haluavat tehdä terveyden ylläpidosta ja sairauden hoidosta helpompaa sekä uudistaa koko alaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Klinik Access asiointi- ja hoidon tarpeen arvio -järjestelmä on käytössä n. 400 terveysasemalla ja hammasklinikalla ja palvelun piirissä on n. 1,5 miljoonaa suomalaista."Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki