Tekoäly auttaa ja tukee lääkärin työtä – ei korvaa sitä

 

Viime aikoina mediassa on käyty paljon keskustelua ja maalailtu uhkakuvia tekoälyn käytöstä lääketieteessä. Suomi on monessa mielessä tekoälyn hyödyntämisen edelläkävijä; yli 1,2 miljoonan suomalaisen väestöalueella on jo käytössä tekoälyä lääketieteellisessä ensiarvioinnissa hyödyntävä asiointikanava. Tekoäly ei kuitenkaan tee yksinään diagnooseja eikä lääkäri määrää hoitoja pelkkään tekoälyn tarjoamaan tietoon nojaten. Lopullinen diagnoosi syntyy esitietojen, ammattilaisten osaamisen ja ihmisen kohtaamisen yhdistelmästä.
 

Tekoälystä puhuttaessa olennaisinta on se, mihin tekoälyä käytetään: asioinnin helpottumiseen, työn tehostamiseen ja rutiininomaisten töiden vähentämiseen. Lääkärille ja hoitajille jää yhä enemmän aikaa potilastyöhön ja ihmisten kohtaamiseen, kun tekoäly hoitaa aikaa vievän ensiarviointityön. Tekoälyn avulla saadaan varmistettua, että jokainen hoitoa tarvitseva tulee hoidetuksi oikea-aikaisesti. Kansalaisille tekoälypohjainen sovellus takaa turvallisen ympärivuorokautisen yhteydensaannin terveydenhuoltoon ilman puhelimessa tai asiointiluukulla jonottamista.
 

Tekoäly tuo myös kiistattomat hyödyt ammattilaisten tekemiin lääketieteellisiin päätöksiin. Oikeaan hoitoon ohjaaminen ja diagnoosin tekeminen nopeutuvat ja tarkentuvat, kun kone kokoaa ammattilaisen puolesta ihmisen kertomuksen vakiomuotoon, arvio hoidon kiireellisyyttä ja ehdottaa tilanteeseen soveltuvia diagnooseja. Muutosta voisi verrata siihen, kun toimistotyöntekijöiden käyttöön tulivat tietokoneet. Ihmistyön tarve ei katoa mihinkään, mutta tietyt rutiininomaiset asiat tehostuvat.
Klinik Healthcare Solutions Oy:n kehittämä sähköinen asiointipalvelu on käytössä 250 terveysasemalla Suomessa. Klinikin lääketieteellisen algoritmin kehityksestä vastaa joukko koneoppimiseen erikoistuneita lääkäreitä. Tekoälyn kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota laatuun ja luotettavuuteen. Siinä missä inhimilliset virheet ovat osa elämää, koneilta virheitä ei sallita.

LL Petteri Hirvonen
Operatiivinen johtaja, Klinik Healthcare Solutions Oy