Rony Lindell: Tekoäly terveydenhuollossa

tammikuu 19, 2021

Tekoälyn merkitys terveydenhuollossa kasvaa, ja tulevaisuudessa se on avainasemassa paikkaamassa lisääntyvää resurssipulaa. Tekoälyä hyödynnetään jo laajasti terveydenhuollon alalla esimerkiksi hoidon tarpeen arvioinnin ja oireiden tunnistamisen yhteydessä.

Tekoälyn rooli tällä hetkellä on lääkäreitä tukeva - tekoäly auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa potilaille.

Itsekin terveyskeskuslääkärinä voin todeta, että tekoälyä voidaan käyttää apuna vaivan tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja organisaation sisäisten prosessien tehostamisessa.

Klinik on yli viiden vuoden ajan tukenut perusterveydenhuollon yksiköitä tekoälyyn pohjautuvalla ratkaisullaan. Autamme terveyskeskuksia uudistamaan toimintatapansa ja kohdistamaan resurssinsa oikein tekoälyn tekemän tulkinnan avulla.

Tämän lisäksi, koronaviruspandemia on omalta osaltaan nopeuttanut perusterveydenhuollon digitalisointia. Olemme tekoälyn tuottaman rikkaan lääketieteellisen datan avulla pystyneet tukemaan n. 400 terveysasemaa Suomessa.

Miten lääketieteellinen tekoäly toimii?

Klinikin lääketieteellinen tekoälyä hyödyntävä ratkaisu on terveydenhuollon ammattilaisten ja teknologian asiantuntijoiden yhdessä kehittämä. Palvelun tekoäly tunnistaa yli 1000 oiretta ja vaivaa, mukaan lukien myös mielenterveysoireet sekä vaikeaselkoiset lasten vaivat. Ratkaisu mahdollistaa potilaalle tarkoituksenmukaisemman hoitopolun, tunnistamalla vaivan kiireellisyyden ja hoidon tarpeen kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen.

Kattavien esitietojen ja tekoälyn tekemän tulkinnan avulla potilaan hoidon suunnittelu on helppoa ja yhteydenotto potilaaseen on vaivatonta.

Klinikin tekoälyä hyödyntävä järjestelmä pohjautuu tutkittuun lääketieteelliseen tietoon ja käyttää hyödykseen myös paikallisten sairauksien esiintyvyystietoja. Tietokannan päivitys ja ylläpito tapahtuu aina kliinisen tarkastelun kautta sekä järjestelmän käyttäjien palautteen avulla. Käytämme hyödyksi myös tapauskohtaista arviota sekä tilastollista analyysia, jotta voimme tarjota parhaat mahdolliset työkalut hoidon ja potilasvirran hallintaan.

Hoidon tarpeen arvio toteutuu reaaliaikaisesti ja digitaalisesti, jonka avulla oikeanlaiseen hoitoon ohjaaminen tehostuu ja yhteydenpito potilaan kanssa on vaivatonta.

Klinikin järjestelmän käyttöliittymä on ohjelmoitu tunnistamaan oireet ja analysoimaan potilaalta saadut tärkeät tiedot. Potilailta ja ammattilaisilta kerätyn palautteen avulla voimme jatkuvasti kehittää toiminnallisuutta parempaan suuntaan.

Vaivantunnistukseen hyödynnetään Bayesiläistä todennäköisyyslaskentaa, jolla voidaan tarkasti arvioida vaivan kiireellisyys ja hoidon tarve. Järjestelmä määrittelee mistä vaivasta tai sairaudesta voisi olla kysymys ja listaa mahdolliset vaihtoehdot terveydenhuollon ammattilaiselle lopullisen diagnoosin muodostamiseen.

Diagnoosivaihtoehtojen muodostamisen jälkeen palvelun tekoäly tekee alustavan hoidon tarpeen arvion ja asiakas ohjataan oikeaan hoitoyksikköön. Oli kyseessä sitten jatkohoito vastaanotolle, päivystykseen ohjaus tai itsehoidon tarve, tämä säästää ammattilaisten aikaa ja myös potilas välttyy ylimääräisiltä hoitokäynneiltä.

Mitä hyötyä tekoälyä hyödyntävästä palvelusta on?

Klinikin järjestelmä mahdollistaa koko potilasvirran ja datan hallinnan yhden alustan kautta. Tämä säästää aikaa kaikilla organisaation osa-alueilla. Hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä myös etänä, sillä ammattilaiset voivat kirjautua järjestelmään paikasta riippumatta.

Iso-Britanniassa NHS terveysasemilla Klinikin järjestelmää hyödynnetään kokonaisvaltaisena hoidon tarpeen arvio -työkaluna (Klinik's Total Triage System). Jokainen potilas, mukaan lukien puhelimitse ja paikan päällä asioivat, menevät saman tekoälyn tukeman hoidon tarpeen arvion kautta.

Total Triage -konseptin avulla hoitoonohjaus onnistuu vaivattomasti eri yksiköihin saman alustan kautta. Palvelun tekoäly säästää ammattilaisten aikaa turhilta yhteydenotoilta ja välivaiheilta, kun hoitopolun ensivaiheet digitalisoidaan.

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Yli 99 % kiireellisistä asioinneista ohjataan oikeanlaiseen hoitoon. Palvelun tekoäly ja lääkäri ovat yleisesti samaa mieltä hoidon tarpeen arviosta. Lisäksi akuuttiin hoitoon ohjataan usein jopa harvemmin digitaalisen hoidon kautta kuin perinteisellä hoitoonohjauksella.

Tämän lisäksi pystymme tarjoamaan dynaamista ja epidemiologista dataa sekä yksityiskohtaisempaa tietoa eri alueiden terveydenhuollon tarpeista.

Miten palvelu voi auttaa terveyskeskuksia?

Klinikin järjestelmä mahdollistaa potilasvirran tehokkaamman hallinnan. Hoidon tarpeen digitaalinen arvio vähentää terveysammattilaisten stressiä, kun lääkärien ja hoitajien ei aina tarvitse enää käydä läpi jokaista yhteydenottoa, vaan he voivat keskittyä enemmän itse niiden potilaiden kohtaamiseen, jotka sitä tarvitsevat.

Tehokas digitaalinen työnjako keventää ammattilaisten työtaakkaa poistamalla hoidon turhat välivaiheet ja lääkäri voi sijainnistaan riippumatta ottaa kantaa hoidon tarpeeseen.

Tekoälyratkaisumme on kehitetty vastaamaan terveydenhuollon haasteisiin ja tukemaan terveydenhuollon palveluita, jotta he voivat jatkossakin tarjota parasta mahdollista hoitoa.

Koronaviruksen jyllätessä asiakkaamme pystyvät uuden palvelumme avulla arvioimaan viruksen aiheuttamia riskejä. Palvelun tekoäly arvioi potilastarpeet ja auttaa tunnistamaan voidaanko potilas tavata kasvotusten vai tarvitseeko hänet ohjata koronatestiin tai toisenlaiseen hoitoon ilman kontaktia.

Järjestelmälle luotiin erillinen polku koronaviruksen tunnistamiseen, joka arvioi riskien vakavuuden oireiden perusteella. Palvelun kautta potilaita voidaan suoraan kehottaa välttämään kontakteja ja pysymään eristyksissä muista, mutta sen kautta saa myös neuvoja testeihin sekä hoitoon liittyen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi Klinikin ja keinoälyn kanssa?

Tutkimustyö on meille erittäin tärkeää. Tarkastelemme, miten teknologiamme toimii Suomen ja Iso-Britannian hoitoympäristöissä ja teemme jatkuvasti yhteistyötä Suomen Aalto-yliopiston HEMA-instituutin (Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture) kanssa. Yhteistyömme keskittyy terveydenhuoltopalveluiden kustannussäästöihin.

Yhteistyö on jatkoa Aalto-yliopiston tutkimukselle, jossa käytettiin apuna Klinikin tekoälyteknologiaa. Tutkimuksen mukaan keinoälyllä voidaan säästää keskimääräisissä hoitokustannuksissa 14 % potilasta kohden.

Keinoälyn avulla pystymme myös jaottelemaan potilaat eri ryhmiin, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyen. Näin voimme myös tehokkaammin ohjata heidät suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämän kaltaisia ohjaussääntöjä tulemme kehittämään aktiivisesti eteenpäin asiakkaidemme kanssa yhteistyössä.Klinik Access on lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmä, joka helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Klinik Access säästää ammattilaisten aikaa siirtämällä yhteydenotot puhelimesta ja paikan päältä verkkoon. Lääketieteellinen tekoäly tekee kiireellisyysarvion ja ohjaa asioinnin suoraan oikeaan hoitoyksikköön. Tämä parantaa potilasvirran hallintaa sekä poistaa kalliit vaiheet terveydenhuollon prosessissa ja vähentää henkilökunnan painetta.

"Hyvä yhteistyö Klinikin kanssa kaikin puolin ja erinomaisen hyvä tuote."
Myyrmäen terveyskeskus
Vantaa
“Asiointipalvelu on tuonut rauhaa omalle työskentelylle.”
Sanna Villanen, sairaanhoitaja
Lohjan terveysasema
”Klinikin käyttöönotto oli helppo ja nopea toteuttaa Klinikin asiantuntevien ammattilaisten avulla. Palvelu on potilaiden näkökulmasta erittäin hyvä parannus, sillä heidän ei tarvitse jonottaa ruuhkaisina aikoina puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa.”
Anne Niemi, palvelusuunnittelija
Euran Sote-keskus
“Suosittelisin ehdottomasti Klinkin käyttöönottoa muille terveydenhuollon organisaatiolle. Kyseessä työkalu, joka mahdollistaa palveluiden tavoitettavuuden ilman suurempaa kuormitusta."
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
Tämä uusi palvelu tekee potilaiden elämästä helppoa, sillä heidän täytyy vain kertoa oireistaan ja heidät ohjataan automaattisesti oikeaan hoitoon.”
Dr Matthew Bramley, GP Partner
The Mount View Practice, UK
“Aiemmin potilaat tunsivat olevansa taakka terveysasemalle. Nyt voimme viestiä potilaille, että kuka tahansa voi hakeutua Klinikin kautta hoitoon, ja järjestelmä hoitaa kiireellisyysarvion.”
Kelly Butterfield, Reception Manager
Haxby Group, UK
“Klinikin digitaalisen ratkaisun avulla pystymme nyt ohjaamaan oikean potilaan oikeaan hoitoyksikköön tehokkaasti.”
Dr Thomas Patel-Campbell, GP Partner
Haxby Group, UK
”Ohjelma on visuaalisesti sekä logiikaltaan selkeä käyttää. Ohjelmaa on helppo käyttää ja hallinnoida myös etänä. Uusi henkilö omaksuu ohjelman käytön parin kokeilukerran jälkeen.”
Mikko Hyytiäinen, Avosairaanhoidon osastonhoitaja
Ylöjärven terveyskeskus
”Olemme pystyneet Klinikin avulla suoristamaan hoitopolkuja. Nyt hoitajien aikaa vapautuu muuhunkin kuin puhelintyöhön.”
Vaula Kautto, Terveysasemien palveluvastaava
Perustuvaliikelaitos Saarikka
”Tämä on hieno palvelu. Voi ottaa yhteyttä silloin, kun itselle sopii. Ei tarvitse jonottaa puhelimessa.”
Palvelua käyttänyt kuntalainen
Akaan kaupunki